تبدیل شرکت های تجاری ثبت شده

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

شرایط تبدیل قالب شرکت های تجاری ثبت شده

موسسه حقوقی کریم خان در خصوص تبدیل شرکت های تجاری ثبت شده توضیحاتی ارائه می دهد: تبدیل شرکت به ثبت رسیده به معنی دگرگون نمودن و تغییر حیطه امور شرکت می ‎باشد. در تعبیر حقوقی تبدیل شرکت به معنی شرکت بدون ازبین بردن شخصیت حقوقی پیشین و تشکیل شخصیت حقوقی تازه، طرحی جدید ایجاد می شود.

تبدیل شرکت های تجاری ثبت شده

سوال: آیا قادریم طرح یک شرکت تجاری را به گونه ای دیگری تبدیل نماییم ؟ این عرصه در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت دو مورد را مقرر کرده است :

        ۱٫ تبدیل شرکت های تجاری سهامی خاص به سهامی عام : مطابق مواد ۲۷۸ تا ۲۸۳ ل. ا. ق. ت در این مورد تعیین کرده است که جهت این تبدیل، مصوب نمودن مجمع عمومی فوق العاده ضروری می باشد.
شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

    مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص این فعالیت را مصوب می نماید. ( ماده ۲۷۸ ل. ا. ق. ت )
    حداقل اندازه سرمایه شرکت های سهامی عام ۵ میلیون ریال می باشد یا شرکت دارایی خود را به اندازه ذکر شده افزونی دهد. در این افزایش دارایی ، هزینه سهام جدید میبایست به طورکامل در پذیره نویسی پرداخت گردد. ( ماده ۲۷۸ و ۲۸۳ ل. ا. ق. ت )
    دو سال از زمان ایجاد و ثبت شرکت گذشته باشد و دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی دارندگان سهام تصویب شود. ( ماده ۲۷۸ ل. ا. ق. ت )
    آیین نامه با توجه به قوانین شرکت های سهامی عام ، تهیه یا ویرایش شود. ( ماده ۲۷۸ ل. ا. ق. ت )

       ۲٫ تبدیل شرکت های تجاری تضامنی به سهامی : مطابق ماده ۱۳۵ قانون تجارت هر شرکت تضامنی قادر است با پذیرش کلیه شریکان به شرکت سهامی تبدیل شود. به این ترتیب توجه به کلیه قوانین شرکت های سهامی الزامی می باشد.

          ۳٫ در دیگر موارد قانون دستوری تعیین ننموده است ولی بنا به موارد مذکور، به این سرانجام میرسیم که تبدیل سایر شرکت های تجاری به یکدیگر هم جایز می باشد. ولی تبدیل دیگر شرکت ها به همدیگر به مراعات نمودن ضوابط ذیل بستگی دارد:

    شرکت میبایست ،ضوابط طرح جدید را که به طرحی دیگر درمی آید،مطابق قوانین به دست آورد.
    تبدیل قالب شرکت دربردارنده دگرگونی در اساسنامه است، جهت تبدیل قالب شرکت ، رای اکثریتی که جهت دگرگونی در اساسنامه شرکت مورد نیاز است را به دست آورند.
    چنانچه تبدیل شرکت باعث افزونی وظایف شریکان شود، بنابراین رضامندی کلیه شریکان نیاز می باشد.به طور نمونه جهت تبدیل شرکت نسبی، با مسئولیت محدود یا سهامی به شرکت تضامنی، رضامندی کلیه شریکان نیاز می باشد ،زیرا در شرکت تضامنی، مسئولیت هرفرد در رابطه به بدهی شرکت بیشتر از وظایفی است که شریکان در شرکت های نسبی ، با مسئولیت محدود یا سهامی دررابطه به بدهی شرکت دارند.

بعد از مصوب نمودن تبدیل شرکت و قید اطلاعیه های مورد نیاز ،شرکت تبدیل ‌شده به شمار می رود و حالات تازه ای در برابر اشخاص ثالث گواه می باشد.

پیش از تبدیل شرکت افرادی که با شرکت داد و ستدی نموده اند ، براساس ضوابط پیش از تبدیل، طلبکار شرکت به حساب می آیند. هرچند شخصیت حقوقی پیشین شرکت برفنا نرود، ولی مراجع مدیریت و کنترل کننده میبایست بر حالات جدید آن وفق داشته باشد.

سوال : به منظور یکی از شرایط تبدیل قالب شرکت این چنین بیان شده که شرکت میبایست ضوابطی را که طرح تازه بر اساس قانون نیاز دارد ، کسب نماید. چنانچه اینطور نشود، تکلیف چپونه است؟
جواب : چنانچه شرکت طرح تازه ای را به دست آورد، قالب شرکت تغییری پیدا نمی کند و شرکت به همان قالب گذشته خود ادامه می دهد.

سوال : آیا تبدیل قالب شرکت باعث انحلال شخصیت حقوقی گذشته و تشکیل یک شخصیت حقوقی جدید نمیباشد.
جواب: شخصیت حقوقی شرکت، بدهی ها و خواسته های شرکت،و کلیه قراردادها بسته شده با قالب جدید به همان صورت به جا می ماند.

ثبت شرکت کریم خان ، با بکارگیری از مشاوران با تجربه آماده عرضه ی خدماتی از قبیل تبدیل قالب شرکت های تجاری ثبت شده به شما متقاضیان عزیز می باشد.

   


شرایط تصویب آورده های غیرنقدی و مزایای موسسین در ثبت و تشکیل شرکت سهامی

افراد حقیقی و حقوقی با خریداری سهام شرکت سهامی ، درتلاش اند که با استعداد و ابتکار و همت مدیران ، منافع حاصل از سرمایه گذاری خود را اخذ و درآمدهای مالی آن را در زمان مناسب کسب نمایند.مجمع عمومی شرکت ها که تصمیمات اساسی کشور در آنجا گرفته می شود ربط مهمی به کسب سرانجام سرمایه گذاری و موعد محقق شدن آن نیز دارد.

تصویب آورده های غیرنقدی و مزایای ثبت شرکت سهامی

سهام داران در جلسه ای بعد از به اتمام رسیدن سال مالی، با بررسی مدیران و ترازنامه هر کدام از آنها، شرایط منتهی به سود و زیان را ارزیابی نموده و با تهیه عملکرد و صورت حساب سود و زیان به آن ها مفاصاحساب عرضه می نماید. بنابراین وظایف مدنی مدیران در دوران مالی پایان می پذیرد.

جلسه انجمن عمومی شرکت های سهامی به صورت خصوصی می باشد و شامل دارندگان سهام می باشد.به این ترتیب ورود اشخاصی به جز دارندگان سهام به مجوز هیات مدیره و دریافت برگه ورود به جلسه احتیاج دارند،و هیات مدیره می تواند از ورود افراد غیرسهام دار به انجمن خودداری نماید.

البته مفاد ماده ۷۲ ” لایحه ” که از مختار بودن تهیه کنندگان اساسنامه شرکت سهامی در مشخص نمودن شمار رای های موردنیاز برای تصمیم گیری و ایجاد جلسات بیان می کند.اصل های مواد ۷۳ تا ۸۹ لایحه از لحاظ تفسیر حداقل های مورد نیاز، دیدگاه فرمانی دارد. به این ترتیب نمی توان این اصل ها را در آیین نامه کاهش داد البته افزونی آن بدون اشکال می باشد.
انواع مجامع عمومی

    مجمع عمومی موسس
    مجمع عمومی فوق العاده
    مجمع عمومی عادی سالیانه

شرایط تصویب آورده های غیرنقدی و مزایای موسسین

در مجمع عمومی موسس تصویب آورده های غیرنقدی بنیانگذاران و امتیازات آن ها به وسیله دیگر پذیره نویسان دارای ارزش بالایی می باشد که چنانچه به تصویب نرسد باعث عدم تاسیس شرکت می شود.به این ترتیب شرکتی را که افراد بیشتری درجهت آن هزینه کرده اند و مقصود آنان تاسیس شرکت بوده با توجه به آراء پذیره نویسان مشخص می گردد.

به این ترتیب پذیره نویسان از این حق ویژه خود مطلع نمی باشند و در انجمن بنیان گذاران بدون توجه و اعمال بررسی در تخمین کارشناس رسمی و عدم نظر به پیامدها و برتری های بنیانگذاران ، به سادگی از این دستور جلسه گذر می نمایند و پس از به ثبت رسیدن و تاسیس شرکت در نخستین انجمن عمومی عادی سالیانه شرکت از تاثیرات و نتایج تصمیمات پیشین خود اطلاع پیدا می کنند. موارد دستور جلسه مجمع عمومی موسس، عمر این مجمع خاتمه می یابد.

در جهت صیانت از حق پذیره نویسان، مشاوره با متخصصان رسمی دادگاه و افراد حسابرس بااعتبار و مشاوران حقوقی الزامی می باشد.درپایان با مصوب نمودن موردهای دستور جلسه انجمن عمومی بنیان گذار ،حیات این انجمن پایان می یابد.بنا به قوانین اوراق بهادار و شرایط و دستورکار بورس،اگرچه تاسیس شرکت های سهامی عام به ادله های قیدشده در ماده ۸۱ ” لایحه ” خیلی کمترشده ولی کاملا نفی‌شده هم نمی باشد.

براساس ماده ۸۲ ” لایحه ” ،در شرکت های سهامی خاص آورده غیرنقدی مورد پذیرش قرار می گیرد.به این ترتیب به دلایل ضروری نبودن تاسیس مجمع عمومی بنیان گذار در شرکت های سهامی خاص ،اشخاص سهام دار میبایست عقیده های کارشناس رسمی را بررسی نموده و نمی تواند آورده غیرنقدی را بیشتر از مبلغ بررسی شده تصویب نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت و تشکیل شرکت سهامی و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل نمایید.

   
شرایط صحت انجام معاملات در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دارای فعالیت حقوقی دربرگیرنده پذیرش وظیفه از سوی شریکان می باشد که مشابه تاسیس هر موسسه تجاری بوده ،بنابراین غیر از ضوابط ماهیتی فرمان دار در تمامی فعالیت حقوقی،شامل برخی از قوانین تجارت بوده و ملزومات مشخصی درباره توجه به فعالیت های مرتبط با تاسیس شرکت ذکرشده :

    ضوابط درستی اجرای معاملات
    داشتن حداقل دو شریک
    ضرورت پرداخت و ارائه تمام سرمایه
    ضرورت وجود شرکتنامه و اساسنامه

شرایط معاملات در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

درباره ضوابط درستی اجرای معاملات در تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در ذیل می پردازیم.

از مهم ترین شروط ماهیتی که در تمامی خرید و فروش ها می بایست مورد توجه قرار گیرد،ضوابط درستی فعالیت های حقوقی می باشد. شروط ذکرشده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شاهد فرد اجراکننده فعالیت های حقوقی و همچنین خود عمل حقوقی بازتاب دارد.

در شرکت های با مسئولیت محدود که شریکان تقریبا روابط نزدیکی با یکدیگر دارند حتی رابطه خانوادگی ،به طورکل شریک و مدیر واقعی شرکت یک فرد می باشد.به همین ترتیب برای ممانعت از ورود افراد خارج از آن، و همچنین برای توجه به قوانین که حداقل دارای ۲ شریک در جهت تاسیس و بقای شرکت الزامی می باشد، دارنده حقیقی سرمایه، فرزندان ورشکسته را به منظور شریک به شرکت وارد می شوند.

این سوال پیش می آید که آیا افراد ورشکسته به منظور شریک مورد قبول واقع می شوند یا خیر؟

این نکته نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. اولیای افراد ورشکسته به منظور سرپرست و وکیل از سوی این افراد اقدام به اجرای فعالیت های حقوقی می کنند و فرد ورشکسته هیچ میانجیگری در تصمیمات ندارد، بنابراین همکاری در شرکت تجاری به وسیله سرپرست ، و با مراعات نمودن خیرخواهی او ، مشابه اجرای فعالیت هایی از بهر فرد ورشکسته به وسیله ولی او دارای اعتبار باشد.

مسئولیت شریکان در این گونه از شرکت به آورده آنان محدود می باشد و فرد ورشکسته در فعالیت های تجارتی مداخله بی واسطه ندارد ،بنابراین مطابقت قوانین ماده ۸۵ با قوانین فعالیت های حسبی شاهد به مشغولیت فرد ورشکسته نمی باشد.بنا به محتوای ماده ۹۰ قانون امور حسبی ، که به دلیل آن مبالغ اضافه از نیاز کوچک را سرپرست نباید بدون سود قرار دهد” در غیر اینصورت پاسخگوی خسران می باشد ” ، در جهت همکاری فرد ورشکسته در شرکت ، با رعایت سود فردورشکسته از طرف ولی او،قابل گمان نمی باشد.

بنابراین اگر ولی فرد ورشکسته در مدیریت و محافظت از اموال اعم از نحوه سرمایه گذاری آن ها کوتاهی کند،و یا سرمایه گذاری در شرکت و نظر به ضوابط اقتصادی و یا موضوع اقدامات شرکت حاوی خطر بالا می باشد، خود را پاسخگو و مسئول تعیین نموده و با رعایت قوانین مذکور ، فرد ورشکسته قادر است به وسیله ولی خود به منظور شریک در شرکت با مسئولیت محدود عضو گردد.

غیر از ضوابط ماهیتی شاهد به صلاحیت شریکان ،شرکت و موضوع آن هم باید شروط درست ذکرشده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اعم از شرعی بودن را داشته باشد. به این ترتیب ، چنانچه که موضوع شرکت حاوی فعالیت های غیرقانونی یا برخلاف اخلاق نیکو باشد،مراجع ثبت شرکت از به ثبت رسیدن این شرکت ممانعت می نمایند. اگر به دلیل اهمال کارمندان مراجع ذکرشده و مغایرت با ممانعت ها، شرکت را ثبت کنند هر فرد درباره تناقض موضوع با ترتیب عمومی به وسیله داور قادر است فسخ شرکت را خواهان باشد.

موضوع شرکت بمنظور یکی از بندهای اساسی در آیین نامه می باشد. این موضوع می بایست در اساسنامه محدوده امور تعیین شده شرکت را بیان کند..

تمامی فعالیت های ثبتی شرکت ها در عرصه شرایط صحت انجام معاملات در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب کریم خان ارائه می گردد.

   


حق ثبت طرح صنعتی

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

چه کسی حق ثبت طرح صنعتی ناشی از استخدام را دارد ؟

بعضی وقت ها طرح صنعتی در انجام یک قرارداد استخدام به وسیله مستخدم برنامه ریزی می شود. اولین سوال این است که چه کسی می تواند طرح صنعتی را ثبت نماید، کارمند یا صاحب کار؟ دوماٌ: حقوق انحصاری متاثر از ثبت طرح صنعتی به چه کسی مربوط است ؟

علت این پرسش این است که،طرح صنعتی از سخت کوشی و تفکر کارمند ایجاد می شود،ولی صاحب کار مبالغ و وسایل کار مورد نیاز را فراهم نموده و در تصرف کارمند قرار می گیرد، به این ترتیب اینگونه صاحب کار در تشکیل طرح صنعتی سهیم می باشد.

حق ثبت طرح صنعتی

اگرحقوق مادی طرح فقط به کارمند مربوط باشد آشکار است که با داشتن حق علنی نمودن، آن طرح را در تصرف صاحب کار قرار ندهد و حداکثر ضررهای ایجاد شده بر او را پرداخت نماید،و اگر حقوق انحصاری متاثر از ثبت طرح صنعتی به صاحب کار وابسته باشد با ممانعت طرح ریز از عرضه طرح او می تواند به وسیله مراجع قضایی اجباری بودن ارائه طرح را تقاضا نماید. بنابراین این تقسیم بندی می تواند دارای آثار حقوقی فراوانی باشد.

در مقررات تصویب شده سال ۱۳۸۶، درباره اختراع متاثر از کارمند در بند (ه) ماده ۵ قوانین به روشنی وظایف معین گشته است و همانطور که گفتیم،چنانچه اختراع متاثر از کارمند باشد، حقوق مادی آن به صاحب کار مربوط می باشد به جز زمانی که مغایر با آن در قرارداد ذکر گردد.

آیین گذار سال ۱۳۸۶ مطابق ماده ۲۳ قانون ، طرح صنعتی متاثر از کارمند پیرو قوانین مرتبط با اختراع آن می باشد. به هر حال بر اساس ماده مذکور ،قوانین موجود در اختراع متاثر از کارمند دقیقاٌ درباره طرح صنعتی هم اعمال می گردد.در مقررات کشورهای مختلف فرآیند متفاوتی درباره این موضوع برقرار می باشد.همچنین طرح صنعتی که در طول فعالیت کارمند ایجاد می گردد به صاحب کار واگذار می گردد.

در بعضی از کشورها، انتقال زمانی صورت می گیرد که در قرارداد درج گردد.در بعضی از کشورها هم زمانی که قراردادی نباشد، طراح قادر است حق استفاده از اختراع را از بهر خود محفوظ بدارد اما صاحب کار از حق غیر انحصاری بکارگیری از طرح صنعتی جهت اهداف داخلی استفاده می نماید.
در پایان بنابر مواردی که ذکر کردیم نکته های ذیل الزامی می باشد.

۱-براساس ماده ۲۳قانون مصوب ۱۳۸۶ طرح صنعتی متاثر از کارمند پیرو قوانین اختراع آن می باشد.

۲- نظر به بند (ه ) ماده ۵ قوانین تصویب شده ۱۳۸۶، حقوق مادی متاثر از کارمند به صاحب کار وابسته است به جز مواردی که در قرارداد مغایر با آن درج شده باشد.

۳- هرچند حقوق مادی متاثر از طرح صنعتی به ثبت رسیده به صاحب کار مربوط می باشد ولی حقوق معنوی طرح که به منش ایجادکننده مربوط می باشد، به طراح وابسته است، به این معنی که اسم طرح ریز می بایست به وسیله درخواست کننده ثبت طرح به مرجع ثبت اطلاع داده شود

۴- آیین گذار در قوانین پشتیبانی از تولیدکنندگان نرم افزارهای کامپیوتری به روشنی درباره این موضوع وظایفی را مشخص نموده است.براساس بند (ب)ماده ۶ قانون مکتوب ،چنانچه مقصود از استخدام ، ایجاد نرم افزار و یا تولید آن قسمتی از عناوین قرارداد باشد، حقوق مادی و دگرگونی و گسترش نرم افزار به استخدام کننده وابسته است،به جز مواردی که در قرارداد به گونه ای دیگر بیان شده باشد.بنابر مقررات بالا نرم افزار متاثر از استخدام در دو گونه می باشد : الف – زمانی که مقصود از استخدام ایجاد نرم افزار باشد. ب – ایجاد نرم افزار قسمتی از عنوان قرارداد باشد.

۵- با نگرش به ارزش قرارداد استخدام و چون این قرارداد درحالات تمایز در تایید موضوع بسیار دارای اهمیت می باشد، به همین ترتیب در قراردادهای استخدام می بایست به روشنی درباره حقوق مادی متاثر از طرح های صنعتی به ثبت رسیده بیان گردد، تا از ابراز تفاوت های آینده ممانعت به عمل آید.

۶- البته با نظر به ارزش عناوین و فرآیندهای متفاوت در مقررات کشورها اینگونه است که در اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۶ و اساس نامه مربوطه وظایف متفاوت موضوع تعیین گردد و آیین گذار یکی از دو اساس واگذاری یا عدم واگذاری را از لحاظ قانون و عنوان مالکیت معنوی بپذیرد تا در صورت عدم قرارداد،این اصل به کار رود.

واضح است چنانچه اصل در قانون،واگذاری حقوق باشد بنابراین با نیازها ،اوضاع کاری و بازار اجناس متناسب می باشد. به هر اندازه که پیشرفت اقتصادی کشور بالاتر رود،امور فردی کاهش یافته و فعالیت ها به وسیله موسسات اعمال می گردد،درصورتی که قانون،واگذاری حقوق مادی را تایید می کند و چکیده آن در بعضی شرایط به آشکار ساختن احتیاج دارد.

اگر در قراردادهای استخدامی صاحبان حقوق مادی،صاحب کار باشند به این ترتیب در رونق طرح و پیدایش الگوهای های بزرگ تاثیرگذار می باشند ؛ به دلیل آنکه به جز این موارد جهت سرمایه گذاری و استرداد سرمایه و منافع ضمانتی وجود ندارد و بنابراین هیچ فردی به سرمایه گذاری در حیطه طرح های صنعتی راضی نمی باشد.

شایان ذکر است نظر به قانون مصوب ۱۳۸۶ مواد ۵ و ۲۳ آن چنانچه قرارداد استخدامی میان طراح و شخصی دیگر اعمال گردد، میبایست مطابق قرارداد ذکرشده، دررابطه با حقوق ثبت طرح صنعتی و نیز واگذاری حق مرتبط به طرح صنعتی وظایف را مشخص نمود.اما چنانچه شکی در واگذاری حق مادی وجود داشته باشد برحسب ظاهر میبایست اساس واگذاری باشد تا مغایر با آن تایید گردد ؛زیرا آیین گذار بنابر ماده ۵ قانون، حق مادی اختراع متاثر از استخدام به صاحب کار وابسته است.به جز مواردی که مغایر با آن در قرارداد قید شده باشد.

۷- از لحاظ تصریح آیین گذار در ماده ۵ قانون، درباره عامل هایی که در قوانین پشتیبانی ازتولیدکنندگان نرم افزارهای کامپیوتری عرضه گشته،اگر طرح صنعتی به وسیله کارمند بیرون از محدوده مسئولیت های اداری و عدم بهره گیری از توانایی های صاحب کار ایجاد گردد،به طراح وابسته است به دلیل آنکه در محدوده مسئولیت های استخدامی او نمی باشد.

بنابراین جهت ممانعت از ایجاد تضاد میان کارمند و صاحب کار ارجح است که در قرارداد یا مقررات مربوطه به طورکلی عرضه بیان گردد و به روشنی طرح های صنعتی متاثر از استخدام، طرح های میان خدمت و طرح های آزاد تعیین وظیفه شان مشخص گردد.

۸- در مقررات عمومی شماری از کشورها بنابر ارزشی که ازبهر تولیدکنندگان دارا می باشند در این بحث اساس را به واگذاری حقوق تفسیر ننموده است و در این کشورها حقوق مادی متاثر از اختراع یا طرح صنعتی به کارمند وابسته می باشدبه جز آن که در قرارداد مخالف آن بیان شده باشد.

مرکز تخصصی کریم خان، با کارشناسان متخصص در زمینه ثبت طرح صنعتی و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.

   


بازرس

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

چه اشخاصی نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند ؟

بازرسین افرادی می باشند که به وسیله مجمع عمومی جهت بررسی فعالیت مدیران و صورت حساب ها و خرید و فروش شرکت تعیین می گردند. مطابق ماده ۱۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ هر شرکت سهامی میبایست حداقل یک بازرس را دارا باشد.تعیین بیشتر از یک بازرس اختیاری می باشد و هنگامی که ظرفیت کارهای موسسه زیاد باشد ،پذیرش می گردد.

براساس ماده ۱۴۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ انتصاب یک یا چند بازرس جانشین از بهر شرکت برای اجرای مسئولیت نظارت ضروری می باشد. تا در زمان فوت ،استعفا یا عدم پذیرش عنوان به وسیله بازرسان اصلی، دعوت شوند. مسئولیت های بازرسان جانشین با برطرف شدن معافیت بازرسان اصلی به پایان می رسد.به این ترتیب مسئولیت های بازرسان جانشین در انتهای زمانی که از آغاز بازرسی مشخص شده اند ،پایان می یابد.

بازرس

بازرسان از میان دارندگان سهام یا بیرون از آن تعیین می گردند.براساس ماده ۱۴۵ ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ :تعیین بازرس اولیه در موسسه های سهامی عام با مجمع عمومی موسس و در موسسه های سهامی خاص با سهامداران شرکت می باشد،که ماده ۱۴۵ ناظر بر بند ۳ ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در این باره ،این تعیین مسئولیت می بایست در صورتجلسه ای درج و توسط تمامی سهامداران امضا گردد.

در طی فعالیت های همه موسسه های سهامی، تعیین بازرس با مجمع عمومی عادی می باشد.( مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
چه افرادی به سمت عضو بازرس منصوب می گردند ؟

    افراد ورشکسته ای که فرمان آن ها صدور گشته است. ( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )
    افرادی که به دلیل انجام جرمی از قبیل سرقت،کلاهبرداری،جرم هایی که بر اساس قانون خیانت در امانت یا کلاهبرداری به حساب می آیند مانند اختلاس، فریب دادن ،تملک غیر قانونی در اموال عمومی،که بر اساس فرمان حقوق اجتماعی،همگی یا بعضی از آن ها ناکام مانده اند.( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )
    عضو های هیات مدیره یامدیرعامل شرکت ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت )
    خویشان سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا مرتبه سوم از طبقات اول و دوم ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت )
    هرفردی مطابق بند ۲ که خود یا همسروی از افراد ذکرشده حقوق اخذ می کنند. ( ماده ۱۴۷ . ا. ق. ت )

بازرسان

    هر نوع نظارت را در هرزمانی انجام دهند
    سندها،مدارک و مشخصات مرتبط به شرکت را تقاضا کرده و بررسی نمایند.
    جهت اجرای مسئولیت هایی که برگردن دارند می توانند از نگرش کارشناسان بهره ببرند،البته به شرطی به شرکت معارفه شده باشند. این کارشناسان که از طرف بازرس انتخاب شده اند می توانند همانند آنان تحقیق و بررسی نمایند.

بازرسان میبایست عملکرد سالانه ای به مجمع عمومی عادی ارائه نمایند

    این گزارش برای مرجوعین دارندگان سهام در مرکز شرکت،می بایست حداقل ده روز پیش از ایجاد مجمع عمومی عادی فراهم گردد. ( ماده ۱۵۰ ل. ا. ق. ت )
    چنانچه مجمع عمومی بدون اخذ گزارش بازرس یا مطابق گزارش افرادی که تعیین آن ها به سمت بازرسی قدغن شده باشد، صورت حساب منافع و خسارات و عملکرد شرکت را تصویب نمایند،این عمل از نظر قانون پذیرفته نمی باشد و دارای اعتبار نیست.
    چنانچه شمار بازرسان زیاد باشد هرکدام قادرند وظایف خود را اجرا نموده و گزارش عملکرد خود را تهیه و ارائه نمایند.اگر در مورد عقاید اختلاف داشته باشند میبایست در گزارش درج نمایند.( تبصره ماده ۱۵۰ ل. ا. ق. ت )

سوال : در صورت عدم بازرس یا اگر در انجام وظایف خود کوتاهی نمایند،میبایست چه کنیم؟ ( ماده ۱۵۳ ل. ا. ق. ت )
چنانچه انجمن بازرسی انتخاب نکرده باشد و یا اینکه بازرسان به دلیلی از ارائه گزارش خود کوتاهی نمایند، سرپرست دادگاه شهرستان که امروزه رئیس دادگاه عمومی می باشد،بنا به درخواست هر ذینفع،بازرسان را باتوجه به تعداد تعیین شده آن ها در اساسنامه شرکت انتصاب می نماید تا مسئولیت مرتبط را تا زمانی که بازرس به وسیله مجمع عمومی تعیین شود، اعمال کنند. تصمیم رئیس دادگاه عمومی در این باره قابل شکایت نمی باشد.

سوال : وظایف بازرسان در مقابل شرکت یا افراد ثالث دررابطه با سرپیچی که در اجرای مسئولیت های خود اعمال می کنند،به چه طریق می باشد ؟ ( ماده ۱۵۴ ل. ا. ق. ت )
وظایف آنان براساس قوانین عمومی مرتبط به مسئولیت مدنی می باشد و براساس وظایف مدنی مسئول پرداخت خسارات می باشند.

به این ترتیب براساس قوانین مسئولیت مدنی ایران ،به غیر از موارد استثنایی،اگر تعدادی از افراد باهم خسارتی وارد کنند به صورت اشتراکی مسئول پرداخت آن خسارت می باشند، و همچنین بازرسان که خسارتی به شرکت یا شخص ثالث وارد کنند،به طور مشترک مسئول پرداخت ضررها می باشند،اما مغایر با مدیران در صورت خلاف ،جبران آن می تواند به صورت مشترک و یا ماضامناَ باشد.

ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده ی خدمات تخصصی در کوتاهترین زمان عنوان عضو بازرس به شما عزیزان می باشند.

   


شرایط ثبت طرح صنعتی

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

شرایط ماهوی ثبت طرح صنعتی

در موافقتنامه سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI ) در مورد طرح صنعتی بیان کرده است:

” ترکیبات خطوط یا رنگ ها طرح صنعتی است و هر طرح سه بعدی از قبیل اینکه با خطوط و رنگ ها ضمیمه شده یا نشده مدل صنعتی است درحالی که منوط به اینکه دستور پیش گفته یا شکل، ظاهری خاص یا ویژه به محصول صنعتی یا دستی بدهد و به عنوان یک نمونه جهت تولید آن محصول اجرا کند.

شرایط ثبت طرح صنعتی

همین طور ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری کشور ما مصوب ۱۳۸۶ مربوط به طرح صنعتی تنظیم کرده است:

هر نوع مرکبی از خطوط یا رنگ ها و هر نوع طرح سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به نوعی که مرکب یا طرح یک محصول صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تبدیل کند طرح صنعتی است . در یک طرح صنعتی فقط دسترسی به یک حاصل فنی بدون تغییر ظاهری شامل پشتیبانی از این قانون نمی باشد.

ثبت طرح صنعتی درطرح عملکردهای حقوقی، این اجازه را جهت طراح اعمال می کند که جلوگیری کپی و تقلید غیرمجاز از طرح به وسیله ی افراد غیر شود تا به این صورت بتواند از استرداد مالی سرمایه گذاری اعمال شده مطمن شوند . بیان دیگر پشتیبانی از طرح های صنعتی به سود استفاده کنندگان و همگان هم خواهد بود، براینکه با توسعه شیوه های منصفانه و درست تجاری در بازار و مشتاق کردن نوآوری ها سبب می گردد که از حیث ظاهری زیبا، اجناس متنوع تری به بازار ارائه می گردد.

برای ثبت طرح صنعتی کسب شرایط تنظیم شده در قانون اجباری است . بعضی از این موارد ، ناظر به موارد پایه ای ثبت آن از جمله ابتکار بودن یا با مفهوم بودن که از آن ها به موارد ماهوی طرح صنعتی تفسیر می گردد و بعضی دیگر از موارد بازرس به روش مقرر اظهارنامه و مدارک و اسناد پیوست آن است که می توان از آن ها به عنوان موارد طرحی ثبت طرح صنعتی نام برد.
معرفی اثر به عنوان طرح

قالبی به عنوان طرح صنعتی قابل ثبت است که سوی هنری مطلقی نداشته و توانایی این را داشته باشد که به عنوان طرح صنعتی به تفسیری که در قانون درآمده است مورد پشتیبانی قرار گیرد. درحالی واضح است که طرح های ظاهری می توانند در طرح عملکردی پشتیبانی دیگر مثل اجازه مولف یا کپی رایت مورد پشتیبانی قرار گیرند.

ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ کشورما هم در سمت تعریف طرح صنعتی منوط به موارد بالا سربسته بیان کرده است. چون به سبب ماده قید شده، طرح مورد تقاضایی پشتیبانی در شکل طرح صنعتی میبایست مرکبی از اشکال یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد. بدین معنی قصد طراح میبایست این باشد که طرحش توانایی نشان دادن یک فرآورده را داشته باشد و نیازش این است که طرح ذکر شده بر اساس قاعده ی که جهت کاربردی دارد رسم کند.
کاربرد صنعتی

از موارد سایر ماهوی طرح صنعتی این می باشد که طرح مورد پشتیبانی دارای کاربرد صنعتی باشد. به بیان دیگر طرح مورد پشتیبانی نباید دیدگاه هنری مطلق داشته باشد و میبایست این توانایی را داشته باشد که بر روی یک کالا بازتاب داده باشد و مقدمات تغییرات آن را ایجاد کند به شکلی که این تغییرات دید مصرف کنندگان را به خود جذب کند.

درحالی که الزامات بازتاب طرح بر روی محصولات از جمله صنعتی یا محصولی از صنایع دستی و باعث تغییرات در آن ها این است که طرح بر اساس قواعد طراحی صنعتی و واحد های ازقبل مشخص شده رسم شده باشد، در غیر این حالت قالب ذکرشده نمی تواند توانایی بازتاب روی اجناس را داشته باشد. به طور نمونه اگر طراحی مبادرت به رسم طرح مرتبط به یک لباس نموده که برعکس اصول پذیرفته شده در بازار فنی پوشاک باشد نمی تواند آن را به عنوان یک طرح ابتکار ثبت نمود مانند اینکه اشکال لباس را بر روی آن قرار دهد.
تبلور طرح روی کالا

توانایی (بازتاب) تبلور و پیاده شدن طرح بر روی اجناس و محصولات صنعتی یکی دیگر از موارد ماهوی ثبت طرح صنعتی است . با دقت شرایط بالا غیر قابل انکار است که طرح ازجمله شکل و ساختار و یا طرح های تزیینی میبایست این خصوصیات اهمیت را داشته باشند که در یک جنس استفاده شود تا شامل توصیف طرح صنعتی و در این شکل توانایی پشتیبانی باشند.
منحصر به فرد بودن طرح

مورد دیگر از موارد طرح صنعتی این می باشد که طرح صنعتی در قیاس با طرح های پیش از خصوصیات انحصاری بهره مند شود . به بیان دیگر طرح مورد تقاضا ثبت میبایست دارای ظاهری ویژه و انحصاری باشد ، به طوری واضح توانایی تعیین از دیگر طرح ها باشد.به بیان دیگر، از دید ظاهر طرح میبایست با طرح هایی دیگر فرق داشته باشد که در دسترس همگان قرار گرفته است.
ابتکاری بودن طرح

ویژگی داشتن ابتکاری بودن یکی دیگر از موارد مورد نیاز جهت ثبت طرح است که در مقررات ملی بعضی از کشورها مشخص شده است. هدف از ابتکاری بودن طرح این می باشد که طرح نسبت به سطح علمی دارای قدم یا قدم های بیشتر باشد و یا همان طور که در اختراع اشاره کردیم ، جهت مالک مهارت عادی واضح و آشکار نباشد و یک قدم به جلو به شمار می رود.

به موجب قانون کشور ما به وجود آوردن تغییر در اجناس و محصول و فرق داشتن طرح مورد تقاضا ثبت با طرح های پیشین کفایت می کند که طرح را شامل توصیف تنظیم در ماده ۲۰ قرار دهد.
جدید بودن طرح

با اهمیت ترین مورد جهت ثبت طرح های صنعتی این می باشد که طرح مورد تقاضا ثبت جدید یا دارایی نوآوری باشد و به طور خلاصه شکل جدید به شمارمی رود که پیش از زمان تسلیم اظهارنامه یا پیش از اولویت داشتن اظهارنامه برای ثبت ، برای در دسترس همگان قرار گرفته نشده باشد. مواردی که در ثبت جدید بودن طرح باید رعایت کرد:

    یک شکل بودن طرح با طرح های پیش از او که ثبت شده اند.

مادامی که طرح مورد تقاضا ثبت، مثل طرح های ثبت شده پیش از او باشد واجد شرط جدید نباشد و توان ثبت نمی باشد. همین طور به موجب ماده ۲۱ قانون یادشده، مادامی که طرح پیش از ارائه اظهارنامه یا به موجب مورد پیش از اولویت داشتن اظهارنامه جهت ثبت، به هر روش مورد استفاده قرار گرفته و دسترس عموم قرار گرفته باشد قابل ثبت نیست.

    افشاء نکردن اطلاعات

مادامی که طرح مورد تقاضا ثبت، پیش از زمان ارائه اظهارنامه یا به موجب مورد پیش از اولویت داشتن اظهارنامه برای ثبت، در دسترس قرار گرفته باشد واجد شرط جدید نبوده و قابل ثبت نمی باشد. .

ابزار و اسباب افشاء موضوعیت ندارد و می تواند به شکل کتبی یا شفاهی باشد. بدین معنی اگر اطلاعات مرتبط به طرح در یک جمع تسلیم شده باشد یا اینکه خصوصیت های طرح در یک محلی مورد نمایش قرار گرفته باشد یا جهت فروش به بازار ارائه شده باشد، می تواند تحت شرایطی سبب از بین رفتن تازگی طرح و حاصل عدم ثبت آن گردد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران با استفاده از خدمات بهینه در راستایی شرایط ماهوی ثبت طرح صنعتی در خدمت شما بزرگواران باشد.

   


ثبت سازمان مردم نهاد و یا NGO ها

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


شرایط و مدارک ثبت سازمان مردم نهاد و یا ( NGO ) ها

  ثبت شرکت کریم خان در باب ثبت سازمان مردم نهاد و یا ( NGO ) ها توضیحاتی را ارائه می دهد: موسسه ها دارای منش حقوقی غیروابسته ، خصوصی ، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشند و در جهت اجرای امور راغبانه، با رویکرد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی ، مطابق قوانین و اساسنامه تدوین یافته و همچنین رعایت حدو مرز قوانین کشور و محتوا آیین نامه آن کار و تلاش می نمایند.

ثبت سازمان مردم نهاد و یا ( NGO ) ها

واژه” سازمان های غیردولتی” با ایجاد موسسه ملل متحد در سال ۱۹۴۵ که محتوای آن در ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل بیان شده است، تشکیل گردید.این موسسه ها دارای مشخصه های دیگری از جمله خصوصی بودن، غیرانتفاعی ، غیرسیاسی ، گرایش به آزادانه بودن آن می باشد.با توجه به اسم این موسسه ها، سرمایه ی موسسه های مردمی،از طریق کمک های مردمی و بخشش و همچنین کمک اداره جات دولتی فراهم می گردد.
اهمیت ترین بازدهی های موسسات مردمی

    توسعه و پشتیبانی هماهنگی میان دولت و مردم
    بسیج عمومی و فراخوانی همکاری مردمی
    اطلاع نمودن و هوشیارسازی
    جذب سرمایه ها و ماخذ کوچک مردمی
    بازرسی و برآورد

شرایط اعضاء موسس سازمان های مردم نهاد (NGO )

شروط عضوهای بنیان گذار موسسه های مردم نهاد به شرح ذیل می باشد:

    تبعیت ایرانی و دارای هجده سال تمام
    داشتن صلاحیت ویژه حداقل دو نفر از سازمان ها درباره موضوع فعالیت موسسه
    عدم حکم کیفری به گونه ای که باعث محرومیت از حق اجتماعی شود.
    عضو نبودن در گروه هایی که مطابق رای دادگاه شایسته، ستیزه جو معرفی می شوند .نکته : تعداد عضوهای بنیان گذار در موسسه های دارای قالب عضو پذیر ( مجمع عمومی )حداقل پنج نفر و در موسسه های دارای قالب هیات امنایی نه نفر است.

مدارک موردنیاز برای ثبت سازمان مردم نهاد

    کامل نمودن برگه های دارای اطلاعات فردی و اقامتگاه، محل اشتغال و کد پستی دقیق و تلفن همراه
    تهیه سه نسخه اساسنامه به همراه امضاء کلیه صفحات آن
    صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی
    صورتجلسه هیئت مدیره به همراه امضاء اعضاء هیئت مدیره
    سه عکس سه در چهار
    دو نسخه کپی مدرک تحصیلی نهایی یا تاییدیه اشتغال به تحصیل بنیان گذاران
    دو نسخه کپی کارت ملی و شناسنامه بنیان گذاران

البته بنا به تبصره ۲ اساس نامه موسسات مردمی، این موسسات عملیات بیشتری در یک منطقه یا شهرستان دارا می باشند و میبایست مراحل ثبت و ایجاد را به وسیله فرمانداری مرتبط و موسسات فعالیت بیشتر در استان فراهم نمایند و همچنین میبایست تمام مرحله ها را توسط دفتر امور اجتماعی استانداری پیگیر باشند.

ثبت شرکت کریم خان، با استفاده از مشاوران با تجربه آماده عرضه خدمات در زمینه ثبت سازمان مردم نهاد به شما درخواست کنندگان گرامی می باشد.

   


ثبت شرکت پخش دارو

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

شرایط و مدارک ثبت شرکت پخش دارو

ریشه لغت دارو در زبان پهلوی و لغت داروک است . این لغت با Drug در زبان لاتین هم ریشه است. دار(درخت) +وک(پسوند صفت ساز) دارو هم معنی درختی است به سبب اینکه در تاریخ آمده که اکثر دارو ها از درخت گرفته میشد.

ثبت شرکت پخش دارو

دارو (به انگلیسی: Drug) در علم پزشکی به هر ماده‌ای که جهت درمان، آرام کردن علائم، شناخت بیماری یا جلوگیری از آن استفاده میشود و بر عملکرد یا سازوکار ارگانیسم زنده تاثیر میگذارد و بعد از ورود به بدن باعث تصریح در کارکرد بدن انجام میدهد.

دارو احتمال دارد منشأ طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد یا درحالی که به شکل مصنوعی تولید . داروهای شیمیایی اغلب در آزمایشگاه و توسط پزشکان یا دارو سازان اختراع میشود و بعد از پژوهش ها زیاد و تصویب مراجع رسمی در کارخانه‌های داروسازی ساخته میشود.

از نگاه ارزش کار شرکت های پخش دارو در سلامت عموم مردم، جهت ثبت شرکت پخش دارو مجموعه ی دانسته ها و توضیحات در ” آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش دارو ” در نظر گرفته شده است که به شکل خلاصه بررسی می کنیم . در مرحله بعد شرایط و مدارک ثبت شرکت پخش دارو را مورد مطالعه قرار می دهیم.
 شرکت پخش سراسری

به شرکتی گفته میشود که مطابق قانون به ثبت رسیده و در اساسنامه آن موضوع فعالیت شرکت ، پخش دارو ذکر شده و با احراز مجوزهای مورد نیاز ،اقدام به پخش دارو و شیر خشک و مکمل های غذایی رژیمی ،غذاهای کمکی شیرخواران ،لوازم مصرفی پزشکی و فرآورده های آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی و ملزومات دارویی مجاز در سطح شهر محل درخواست می نماید و رابط میان موسسات دارویی مجاز و داروخانه هاست. ( ماده ۲ آیین نامه نامبرده )
 شرکت پخش استانی

به شرکتی گفته میشود که مطابق قانون به ثبت رسیده و در اساسنامه آن موضوع فعالیت شرکت ،پخش دارو ذکر شده و با احراز مجوزهای مورد نیاز ،اقدام به پخش دارو و شیر خشک و مکمل های غذایی رژیمی ،غذاهای کمکی شیرخوران ،لوازم مصرفی پزشکی و فرآورده های آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی و ملزومات دارویی مجاز در سطح شهر محل درخواست می نماید و پیش از اعلام این آیین نامه مجوز فعالیت مورد نیاز را دریافت نموده است. ( ماده ۴ )
 شرایط تاسیس شرکت پخش دارو

هر فرد حقوقی که در اساسنامه آن موضوع پخش دارو ذکر شده باشد می تواند به موجب قوانین ، تقاضایی تاسیس شرکت توزیع سراسری یا شرکت توزیع استانی نماید.

چند نکته

    عده ای شرکت های توزیع سراسری با در نظر داشتن به گردش مالی و چگالی بازار دارویی کشور هر ۵ سال یکبار به تعیین کمیسیون قانونی مرکز انتخاب می گردد.
    شرکت های توزیع سراسری و استانی فقط مجاز به پخش داروهایی هستند که مجوز ورود به بازار را از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر اخذ کرده باشد.
    جهت پخش تمامی فرآورده های بیولوژیک ،داروهای مخدر و تحت بازرسی ، داروهای orphan و هر دارویی که لازم به ثبت مشخصات بیمار دارد و داروهای یارانه ای ،اضافه بر نیاز به مراعات قوانین و محتوایی درج شده در این آیین نامه ، دریافت مجوز جداگانه از اداره کل نظارت بر کارهای دارو و مواد مخدر لازم میباشد.

مدیر عامل شرکت باید هماهنگ با تقاضایی تشکیل شرکت توزیع مدارک و مستندات زیر را مطابق قوانین عرضه نماید .غیرقابل ‌انکار است تنها به تقاضایی درخواست کنندگان که مدارک تکمیلی لازم را عرضه نموده باشد ،تاثیر خواهد گذاشت.
شرایط تمامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

    عرضه تصدیقی بر نداشتن سوءپیشینه و عدم اعتیاد
    عرضه برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت یا تصدیقی اشتغال کادر نیروهای مسلح
    تابعیت ایران مطابق قانون مربوطه
    وجاهت تجربه خدمت و فعالیت و توانمندی های مورد نیاز در زمینه دارو با تصویب کمیسیون قانونی
    ایمان به یکی از ادیان رسمی درج شده در قانون اساسی

 مدارک لازم جهت دریافت رضایت اصولی تاسیس شرکت توزیع دارو

    تقاضا بصورت کتبی دریافت رضایت اصولی شرکت توزیع دارو
    تصویر اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت در مورد پخش دارو
    تصویرآگهی روزنامه رسمی تشکیل شرکت و تغییرات آن
    تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
    تصدیقی نداشتن سوء پیشینه و عدم اعتیاد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
    عرضه سوابق اشتغال و عدم سابقه سوءفعالیت در امور دارویی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
    فرم کامل شده تعهدنامه رسمی محضری شرکت

سازمان غذا و دارو و صدور پروانه تاسیس شرکت توزیع استانی پس از تصویب کمیسیون قانونی مرکز با دانشگاه مربوطه است.
روش اولویت بندی درخواست کنندگان تاسیس شرکت توزیع استانی

    تقاضایی شرکت توزیع استانی تنها در استان های نیازمند بر اساس فهرست وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با دریافت نظر کمیسیون قانونی دانشگاه و تصویب کمیسیون قانونی مرکز پیگیری خواهد شد.
    در گرفتن مجوز شرکت توزیع استانی در شرایط برابر اولویت با شرکت های تعاونی داروسازی می باشد.
    در هنگام وجود چند درخواست دارنده شرایط اولویت پیگیری به موجب اولویت زمان ثبت تقاضا می باشد . آنگونه است که ثبت تقاضا تنها با عرضه تمام مدارک مورد نیاز جهت دریافت رضایت اصولی انجام خواهد پذیرفت.
    حداکثر گنجایش قبول درخواست رضایت قواعده توزیع استانی برای هر ۵۰ داروخانه یک شرکت توزیع استانی می باشد.

شرایط عمومی ،علمی و حرفه ای مورد نیاز برای کسب وظیفه فنی شرکتهای پخش

    تابعیت جمهوری اسلامی ایران
    ایمان به ادیان رسمی کشور
    ارائه مشخصات موردنیاز درمورد اصول GSP ، GDP ، GMP
    ارائه مدرک دکترای عمومی داروسازی با عرضه پروانه دائم داروسازی
    آگاهی با مدرک CPP ، CCP ،بچ رکورد و آنالیز
    عدم داشتن سهام در شرکت توزیع دارو و عدم عضویت در هیئت مدیره و به عنوان مدیر عامل شرکت
    عدم داشتن سابقه سوءفعالیت درامور دارویی به طوری که منتهی به داشتن از فعالیت حرفه ای دارو سازی شده باش
    توان جسمی و علمی کافی برای انجام امور محوله

 شرح تعهدات مسئول فنی شرکتهای توزیع سراسری و استانی

    وظیفه ی انجام و بررسی نحوه های بهینه انبارداری و روشهای بهینه پخش (GDP ، GSP )
    ابلاغ گزارش لیست داروهای اضافه بر پخش به دانشگاه جهت ممانعت از انقضای زمان مصرف داروهای مورد نظر
    بازرسی بر وجاهت اجرای تمام فرآیندهای مستندسازی و معتبر سازی
    بازرسی بر پخش عادلانه دارو به وسیله عاملین پخش در سطح داروخانه ها به منظور ضمانت و تسهیل دسترسی مردم
    بازرسی برانبارگردانی و انطباق موجودی حقیقی با مدارک و مستندات موجود و پیگیری تفاوت ها و انحرافات
    مشارکت در تاسیس سمینارها و کلاس های آموزشی شرکت پخش دارو برای بالابردن سطح اطلاعات و آگاهی کارکنان
    عرضه ی مشخصات جامع و صحیح درمورد مقدار مصرف دارو در کشور و گزارش هرنوع کمبود و نیاز دارویی در مناطق تحت پوشش برای ثبت و پیگیری در معاونت دارو سازمان غذا و دارو
    بازرسی بر آگاهی رسانی صحیح و مناسب به کارخانه ها و مراکز درمانی
    بازرسی بر کار کیفی و ظاهری محموله های دارویی
    حضور فعال در شرکت پخش در ساعات کار شرکت(مسئول فنی وظیفه دارد داروساز غیری را به عنوان قائم مقام خود در ساعات نبود حضور و یا در زمان مرخصی و ماموریت به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی حوزه فعالیت خود معرفی نماید.)

 شرایط انبار شرکت توزیع سراسری و استانی

شرایط انبار شرکت توزیع به توصیف زیر است:

    مساحت انبار مرکزی شرکت پخش دارو جهت توزیع سراسری متناسب با حجم کاری و بدون محاسبه فضای اداری حداقل ۵۰۰ متر مربع باشد
    حداقل مساحت انبار شعب توزیع پخش سراسری در استان ها و شرکت های پخش استانی مناسب با عده ای داروخانه های تحت پوشش دارای مجوز قانونی کمیسیون ماده ۲۰ به توصیف زیر است:

    کمتر از ۱۰۰ داروخانه حداقل ۱۰۰مترمربع
    ۲۰۰-۱۰۰داروخانه حداقل ۲۰۰متر مربع
    ۳۰۰-۲۰۰داروخانه حداقل ۳۰۰مترمربع
    ۴۰۰-۳۰۰داروخانه حداقل ۴۰۰مترمربع
    بیشتر از ۴۰۰داروخانه حداقل ۵۰۰ متر مربع

زمانی که شعب استانی شرکت توزیع سراسری یا شرکت توزیع استانی بخواهد پخش دارو در استان مشرف را پوشش دهد، مجموع داروخانه های استان های مشرف مورد نظر به اضافه داروخانه های همان استان ملاک محاسبه مساحت انبار خواهد بود.

در زمانی که شرکت توریع دارو مجوز فعالیت خود را تنها جهت پخش محصولات دارویی یک شرکت تولید دارو (شیمیایی یا گیاهی) دریافت نموده باشد، محاسبه مساحت لازم انبار شعبه استانی با دقت به مطالعه کارشناسی دانشگاه جهت حجم فضای لازم انبار دارو طبق با شرایط فنی آن و نظر کمیسیون قانونی خواهد بود.

      ۳٫ انبار دارویی نباید در واحدهای مسکونی ،زیرزمین و مناطق صعب العبور باشد.
۴٫انبار دارو میبایست مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه محل استقرار به سیستم گرمایش و سرمایش مناسب مجهز گردد.
شرایط تجهیزات و ماشین های لازم پخش دارو

    جهت حمل و نقل محموله های دارویی میبایست از ماشین های غیر دود زا و مناسب (از نظر تعداد و عملکرد) بهره مند شود.
    مستندات مرتبط به کالیبراسیون زمان حمل و نقل دارو همراه بار باشد
    تجهیزات و ماشین های مورد استعمال جهت انجام عملیات پخش میبایست دارای محفظه دوجداره و عایق بوده و جهت انبار نمودن و حمل و نقل محصولات دارویی متناسب باشند و هیچ نوع تاثیرات منفی روی ماندگاری ، سلامت بسته بندی هاو همچنین کیفیت محصولات نگذارند . همچنین محموله ها را از هر نوع آلودگی محیطی محافظت نمایند ؛ بهره گیری از ماشین ها و تجهیزات آسیب دیده مجاز نمی باشد
    چگالی و گنجایش ماشین میبایست به نوع ای باشد که اشکال مختلف دارویی به آسانی و بدون ایجاد آسیب دیدگی در آن قرار گیرد
    داروهای حساس به دما در ماشین های یخچال دار که مجهز به نشانگرهای دما (دیتا لاگر)می باشند،حمل گردند . نشانگرها میبایست در فاصل های زمانی مناسب تنظیم شوند و مدارک مرتبط به ثبت دما برای هر محموله یخچالی باید نگهداری شوند
    جهت پخش و حمل داروها از ماشین آلات اختصاصی میبایست استفاده شود، در زمانی که ماشین های اجاره ی جهت امر توزیع استفاده میشود عملیاتی برای اطمینان از درستی عملکرد این ماشین ها و اثر گذاری منفی روی کیفیت محصولات اعمال گردد . ماشین ها قبل از بارگیری میبایست طبق با دستورکارهای تالیف تصفیه شوند و ارائه اسناد.
    داروهای مخدر و تحت کنترل میبایست در ماشین های اختصاصی با سیستم ایمنی و امنیتی متناسب طبق با دستورکار مرتبط حمل و پخش شوند
    در زمانی که از یخ خشک در بسته بندی محموله های دارویی بهره مند میشویم میبایست مراقبت های خاصی در این حوزه اجرا شود از قبیل : نداشتن تماس به صورت مستقیم محموله با یخ خشک (به علتی ممکن است اثرات منفی روی کیفیت دارو)
    رادیو داروها،داروهای سمی و خطرناک،داروهای قابل اشتعال و منفجره در ماشین های اختصاصی با ایمنی مناسب جابه جا شوند.
    محصولات استرداد شده ، بازخوانی ،ضایعاتی میبایست در ماشین های اختصاصی جابه جاگردند ،در زمان نداشتن امکان ، محموله های نام برده میبایست به درستی بسته بندی شده،همراه برچسب اطلاعات و وضعیت ، در محل مجزایی در ماشین های پخش قرار گیرند.مدارک و مستندات این محموله ها میبایست وجود داشته باشند.

شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت شرایط و مدارک ثبت شرکت پخش دارو در بین رقابی خود می باشد.

   


ارکان تصمیم گیرنده شرکت در ثبت و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص ارکان تصمیم گیرنده شرکت در ثبت و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود توضیحاتی ارائه می دهد:

ارکان تصمیم گیرنده در شرکت با مسئولیت محدود
کلیات

فراخوان و تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود ، تنها در ماده ۱۰۹ قانون تجارت اشاره میکند : ” هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکای آن بیش تر از ۱۲ نفر باشد، میبایست دارای هیات نظار بوده و هیات مذکور حداقل سالی یک بار مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد…” الزامی محسوب میشود.

در مفاد برعکس ماده نام برده می توان اشاره کرد که تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود که شرکای آن کمتر از ۱۲ نفر می باشند، اصلاً اجباری نمی باشد؛ در حالی که شرکاء می توانند در اساسنامه اجباری بودن تشکیل مجامع عمومی را طبق مقررات شرکت های سهامی عام و خاص و با در مد نظر گرفتن مواد ۹۲، ۹۷ و ۱۲۰ ( ل. ا. ق. ت ) مشخص نمایند.
تصمیمات عادی

شرکت با مسئولیت محدود قادر است تصمیمات عادی خود را بدون تشکیل مجمع انجام دهد و تصمیمات راجع به شرکت را به صورت صورتجلسه تامین و به امضاء شرکت برساند. هر شریک به نسبت سهم الشرکه خود اجازه رای دارد ؛ فقط در حالی که اساسنامه، ترتیب دیگری تنظیم کرده باشد. ماده ۱۰۶ ق. ت اشاره می کرد : ” تصمیمات مربوط به شرکت میبایست به بیشترین حداقل نیم سرمایه دریافت شود، اگر در بار نخست این بیشترین حاصل نشد میبایست کلیه شرکاء دوباره فراخوانده شوند، در این حالت تصمیمات به بیشترین تعدادی شرکاء انجام می شود ، اگر چه بیشترین مذکور دارای نیم سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برعکس شرایط بالا تنظیم کرده است”.

تقسیم سود در قانون تجارت کشور ما در ماده ۱۱۷ مشخص شده و تنظیم کرده است : ارتباط شرکاء طبق اساسنامه است ، اگر در اساسنامه درباره توزیع سود و زیان مقررات خاصی نباشد، توزیع مذکور به نسبت سرمایه شرکاء اجرا خواهد شد . در شرکت با مسئولیت محدود قانونگذار در ماده ۱۱۳ قانون تجارت اندوخته قانونی را تحت عنوان سرمایه پیش بینی با مراعات ماده ۵۷ قانون شرکت سهامی ۱۳۱۱ که اشاره می کند : ” همه ساله حداقل یک بیستم از درآمدها خالص شرکت جهت تشکیل سرمایه پیش بینی موضوع خواهد شد ، همین که سرمایه پیش بینی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اجباری نمی باشد را ملزم دانسته است.
تصمیمات فوق العاده

در شرکت با مسئولیت محدود تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مثل شرکت سهامی عام و خاص اختیاری می باشد ، درحالی که با اشاره به ماده ۱۱ ق. ت : ” هر تحولی دیگری مربوط به
اساسنامه میبایست با بیشترین تعداد شرکاء که حداقل سه ربع سرمایه را هم دارا باشند، انجام شود فقط در حالی که در اساسنامه بیشترین دیگری تنظیم شده باشد”. به نظر می رسد که تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از دید مهم ترین موارد مشخص شده در ماده ۱۱۱ نام برده الزامی می باشد. در این حالت مسئولیت مجمع عمومی فوق العاده در اساسنامه میبایست به تعریف زیر اجرا شود:

    تغییرات در اساسنامه یا ضمیمه یا فسخ چند موارد از آن.
    بیشتر یا کم ترشدن سرمایه شرکت.
    اضافه شدن شریک یا شرکاء جدید به شرکت.
    مقرر کردن اساسنامه جدید یا تغییر نوع شرکت.
    انحلال شرکت پیش از موعد.

مسلماً است تصمیمات در شرایط بالا میبایست با تراضی مالکان سه چهارم سرمایه شرکایی که بیشترین تعدادی را هم دارند، دریافت گردد.
مسئولیت مدنی و جزایی

اگر مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در تصمیمات خود از مقررات قانونی تخطی نشان داده و از این خصوص شرکاء یا اشخاص ثالث دچار ضرر شوند ، زیان دیده قادراست به موجب مقررات قانون مدنی و مشخص کردن زیان وارده و تایید رابطه دلیل، جبران زیان وارده را از دادگاه تقاضا نماید و در مواردی که شرکاء با اتکا به تصمیم مجامع مرتکب جرایمی اعم از کلاهبرداری و غیره بشوند، مطابق مقررات مشخص شده در قانون مجازات اسلامی با آنان اعلام خواهد شد.

ارائه خدمات حرفه ای درخصوص ارکان تصمیم گیرنده در شرکت با مسئولیت محدود در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

   


موسسه غیرتجاری

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری

موسسه حقوقی کریم خان در خصوص ثبت موسسه غیرتجاری توضیحاتی را ارائه می دهد:

موسسه غیرتجاری

ماده ١:اسم ونوع موسسه:…………………..

ماده ٢: موضوع موسسه: …………………………….

ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: …………………………..

ماده ۴: سرمایه موسسه:……………………..

ماده ۵:زمان موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود

ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .

ماده ٧: هیچ کدام از شرکا اجازه واگذاری سهم الشرکه خود را بجز ندارند فقط با تراضی و توافق دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه غیرتجاری که دارای عموم تعدادی هم باشند و واگذاری سهم الشرکه اجرا نخواهد شد به جز به سبب سند رسمی .

ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در طی زمان چهارماه اول هر سال بعد از اتمام سال مالی موسسه تشکیل ولی احتمال دارد به دلیل فراخوان هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا به شکل فوق العاده تاسیس گردد.

ماده ٩: فراخوان هر کدام از جلسات مجامع عمومی به وسیله هر کدام از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا از طریق دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار اجرا خواهد شد زمان فراخوان از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .

ماده ١٠: هنگامی که تمام شرکا در هر کدام از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .
ماده ١١: وظایف مجمع عمومی عادی

    استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
    تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
    تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
    تعیین هیات مدیره و اگر نیاز باشد بازرس

ماده ١٢: مسئولیت مجمع عمومی فوق العاده

    تغییر اساسنامه یا ضمیمه یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
    افزایش یا کاهش سرمایه موسسه
    ورود شریک یا شرکا جدید موسسه

ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با تراضی دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه غیرتجاری که بیشترین تعداد دارند و در مجمع عمومی عادی وفق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت دارای اعتبار و ملزم به الاجرا خواهدبود.

ماده ١۴: هیات مدیره موسسه ترکیبی از ………. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از میان شرکا و یا از خارج تعیین می نماید.

ماده ١۵: هیات مدیره از میان خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل تعیین و همین طور می تواند برای اعضای خود سمتهای غیری انتخاب نماید.

ماده ١۶: آقای / خانم ………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در تمام کارها دخالت و مبادرت نماید . (از قبیل مبادرت می توانند موارد زیر را قید نمایند ) :

امور اداری موسسه از هر نوع ، اجرای مقدمات قانونی ، مقرر کردن بودجه و مشخص کردن پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و بررسی به محاسبات ، مهیا آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، تشکیل شعب ، مشخص و منصوب و استخدام کارمند و کارگر یا کارشناس، مقرر کردن قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات، خرید و فروش اقسام اموال قابل انتقال و غیرقابل انتقال ، صدور اسناد بهادار ، سفته و چک و پرداخت آن ها و … ( براساس مورد و طبق به تصمیم اعضاء هیات مدیره )

ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضور بیشترین اعضا قانونی می یابد و تصمیمات هیات مدیره با بیشترین آرا اعتبار است .

ماده ١٨: واجدین حق امضا در موسسه : واجدین حق امضای اوراق واسناد بهادار از جمله چک سفته برات اسناد تعهد آور و قراردادها را هیات مدیره مشخص می کند .

ماده ١٩- هر کدام از اعضای هیات مدیره قادر است کلیه یا بخشی از اختیارات و همین طور اجازه امضای خود را به هر کدام از شرکا برای هر زمان که مصلحت بداند واگذاری نماید و همین طور هیات مدیره قادراست کلیه یا بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل واگذاری نماید.

ماده ٢٠: سال مالی موسسه غیرتجاری از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال اتمام می یابد به جز سال اول که ابتدای آن از زمان تاسیس موسسه است.

ماده ٢١: تقسیم سود : از درآمد موسسه غیرتجاری در آخر هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات دیگر عوارض دولتی کسر و بعد از پرداختن ۱۰درصد به منظور ذخیره قانونی باقی که سود مخصوص است به نسبت سهم الشرکه میان شرکا قسمت خواهد شد.

ماده ٢٢ : فوت یا ورشکستگی هر کدام از شرکا باعث انحلال موسسه غیرتجاری نخواهد شد و ورثه شریک فوت شده ویا ولی ورشکستگی قادرند به مشارکت خود ادامه دهند . وگرنه باید سهم الشرکه خود را بعد از انجام تشریفات قانونی اخذ و یا به شریک دیگر انتقال و از موسسه خارج شوند.

ماده ٢٣ : انحلال : موسسه غیرتجاری طبق ماده ١١۴ قانون تجارت تعطیل خواهد شد هنگامی که مجمع شرکا رای به تعطیلی موسسه دهد یک نفر از میان شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیر تصفیه مشخص خواهد شد مسئولیت مدیرتصفیه مطابق قانون تجارت می باشد.

ماده ٢۴: افتراق به وجود آمده میان شرکای موسسه توسط وساطت و قضاوت و فیصله خواهد شد.

ماده ٢۵: در دیگر موضوعاتی که در این اساسنامه ذکر نشده است طبق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهدشد.

ماده ٢۶: این اساسنامه در ٢۶ ماده مقرر و به امضای تمام موسسین موسسه به اسامی زیر رسید و کلیه مشخصات امضا شد.

امضاء موسسین
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری در بین رقابی خود می باشد.

   


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت توضیحاتی را ارائه می دهد:

سرمایه یکی با ارزش ترین و با اهمیت ترین عوامل تجارت بوده و موثرترین اسباب جذب سود است. هر شرکت میبایست دارای سرمایه باشد تا بتواند بهره ای از عملیات خود که تجارت است برده و سودبرنده شود. ارزش شرکت های تجاری را از سرمایه آن ها می توان متوجه شد .

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

جهت سرمایه حداکثری مشخص نشده و شرکاء به هر اندازه ای که بتوانند امکان دارد سرمایه را بالا ببرند . سرمایه شرکت به وسیله ی دو مسیر زیر می تواند بالا رود :

    به وسیله صدور سهام جدید
    به وسیله بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

هرنوع اصلاحات در سرمایه شرکت صلاحیت دارد در مجمع عمومی فوق العاده است. قانون تجارت بعضی از تصمیمات مهم در کار شرکت را از جمله اصلاح در اساسنامه و اصلاح در سرمایه شرکت را در صلاحیت منحصری مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است.

مجمع عمومی فوق العاده قادر است مستقلاً اقدام به افزایش سرمایه نماید یا این کار را به هیات مدیره موکول می کند، در هر حال هیات مدیره وظیفه دارد در هر دوره بعد از اجرایی ساختن بالا بردن سرمایه حداکثر زمان یک ماه مراحل را در طی اصلاح اساسنامه در بخش مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ابلاغ کند تا پس از اجرای تشریفات ثبت، نتیجه برای آگاهی همگان آگهی شود. ( مواد ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ ل. ا. ق. ت )

در بالا بردن سرمایه شرکت دقت به موارد زیر الزامی است:

۱- اندوخته قانونی شرکت نمی توان به سرمایه تبدیل شود.

۲- تنها در شرکت های سهامی خاص پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد هم مجاز است.

۳- مادامی که سرمایه مشخص شرکت پرداخت نشده باشد باید در آغاز نسبت به پرداخت آن مبادرت و بعد افزایش سرمایه انجام شود.

۴- در معامله سهام جدید مالکان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک هستند در اولویت اند و اجازه واگذاری دارند که باید مراحل به تمامی سهامداران به وسیله آگهی اولویت ابلاغ شود و مراحل و فرصت آن در آگهی قید شود.
    مدارک مورد نیاز

    فهرست صاحبان سهام بعد از افزایش سرمایه با ذکر نام و تعداد و امضاء سهامداران
    فهرست صاحبان سهام حاضر در جلسه با ذکر نام سهامداران – تعداد سهام و امضاء آنان که با تصویب هیات رئیسه جلسه رسیده باشد.
    نسخه اصلی روزنامه دارای آگهی اولویت سهامداران
    نسخه اصلی روزنامه دارای آگهی فراخوان سهامداران
    صورتجلسه هیات مدیره در اعمال اختیارات واگذاری از مجمع عمومی فوق العاده
    صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درمورد بالا بردن سرمایه
    گواهی بانکی حاکی بر بالا بردن سرمایه ( درحالی که بالا بردن از محل تقدی باشد ).
    دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که شامل مبلغ سرمایه جدید بوده و میبایست به امضای تمام مدیران شرکت رسیده باشد.
    به سبب ماده ۱۸۷ قانون تجارت ، لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت واگذاری شده است به پیوسته مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت درستی آن را تصویب کرده باشند.

نکته : مثالی از آگهی فراخوان مجمع عمومی فوق العاده که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت مندرج گردد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………..بدینوسبله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ …………….. روز …………. در ساعت ……………….. در محل شرکت واقع در …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع : اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

هیات مدیره شرکت
…………………

مثالی از آگهی اولویت که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت مندرج گردد :

آگهی حق تقدم شرکت ………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………. تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ …………………………. ریال به مبلغ ……………….. ریال از طربق انتشار سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمی …………………. ریال افزایش می یابد. هر صاحب سهم به نسبت سهامی که مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت. مهلت استفاده از حق تقدم وفق ماده ۱۶۶ قانون تجارت ۶۰ روز و ابتدای آن از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود.

لذا سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف …………………. روز از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود. لذا سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف ……………………… روز از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه به محل شرکت واقع در …………………………………………. نسبت به پذیره نویسی و تعهد خرید سهام اقدام نموده و بهای آن به حساب شماره ………………….. بانک ……………….. شعبه ……………………………………….. حداکثر ظرف مدت شصت روز واریز کنند و رسید پرداخت آن را به دفتر هیات مدیره تحویل دهند.

واضح است در زمان استفاده نکردن از اولویت در زمان تنطیم شده ، هیات مدیره حق دارد سهام پذیره نویسی نشده را به هر کسی که مصلحت بداند انتقال دهد یا سرمایه شرکت را به میزان پرداخت شده در فرصت پذیره نویسی افزایش دهد.

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی و به روز شده را در ثبت از موسسه حقوقی ثبت کریم خان در مورد آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکتو از کادر بسیار مجرب آن به خواهید.

   


شرکت های خارجی در ایران

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |الزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص الزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران توضیحاتی را ارائه می دهد:

مواردی که باعث میشود یک شرکت ایرانی و یا تابعیت ایرانی داشته باشد:

    مطابق مقررات ایران در ایران تشکیل شده باشد.
    اقامتگاه او در ایران باشد.
    مرکز اصلی آن هم در ایران باشد.

وگرنه شرکت ایرانی به شمار نمی رود اما قادراست در ایران شعبه و نمایندگی داشته باشد.

شرکت های خارجی در ایران
نحوه فعالیت و گزارش فعالیت

پس تاسیس و ثبت شعبه شرکت خارجی، مطابق مواد ۷ و ۸ آیین نامه مذکور شرکت های خارجی ، شعبه شرکت وظیفه دارند که هر سال گزارشی به ” دستگاه مربوطه ” تسلیم کند.

ماده ۷ – ” شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت خود در کشور ما مباردت نمایند و به عملکرد می پردازند مکلف اند هر سال گزارش سالانه اصلی شامل بر گزارش های مالی حسابرسی شده به وسیله ی حسابرسان مستقل تابع در کشور مختلف را به دستگاه مربوطه تسلیم کنند” .

ماده ۸- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل این آیین نامه مکلفند گزارش عملکرد شعبه یا نمایندگی در کشور ما را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود طی مدت ۴ ماه بعد از پایان سال مالی به دستگاه مربوطه فرستاده میشود .

حسابرسی نام برده تا در صورتی که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران صلاحیت دار به عنوان حسابدار رسمی مصوب – ۱۳۷۲- ابلاغ نشده است، به وسیله ی سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه مربوطه ، که شرکای آن اشخاص حقیقی تصویب شده به وسیله ی ادارات نظارت سازمان حسابرسی باشند، صورت پذیرد “.

همین طور مطابق ماده ۹ این آیین نامه ، شعبه شرکت های خارجی میبایست به وسیله ی حداقل شخص حقیقی تابعیت کشور ما اداره شود.

در این ماده به تابعیت مسئول شعبه توجه نشده است ،در حالی که این گونه می توان برداشت کرد که یک ایرانی هم می تواند وظایف یک شعبه شرکت های خارجی را به ذمه گیرد.

مطابق ماده ۴آیین نامه اجرایی روش تاسیس و فعالیت شعب بانک های خارجی در کشور ما ( مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۷ هیات وزیران ) مقدمات تاسیس شعب بانک های خارجی در کشور ما مطابق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود.

براساس این آیین نامه ، شعب بانک های خارجی در کشور ما زیر نظر بانک مرکزی ایران میبایست فعالیت کنند و قوانین بازرسی مربوط با نسبت های نقدینگی، اجرای وظایف و محدودیت های مرتبط به تسهیلات وظایف بزرگ و عملکرد های مربوط با نظام کنترل های داخلی مشخص شده به وسیله بانک مرکزی را ملاحظه کنند.
انحلال شعبه

مطابق اصول کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو شکل ممکن است :

    با تصمیم مالکان آن
    به حکم مرجع صلاحیت دار

در حالی که در آیین نامه مذکور تنها حالت دوم مشخص شده که تنظیم می گردد : ” ماده ۶ – افرادی که مجوز فعالیت آن ها از جانب مرجع صلاحیت دار فسخ می شود وظیفه دارند ، در فرصت مشخص شده به وسیله ی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، به انحلال شعبه یا نمایندگی و اجرای کارهای تصفیه آن مبادرت نمایند .

تبصره : شرکت های خارجی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، ۶ ماه فرصت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و اجرای کارها تصفیه آن مبادرت نمایند “.

ماده ۱۰ طبق آیین نامه اجرایی روش تشکیل و عملیات شعب بانک های خارجی در کشور ما ( مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۷ هیات وزیران ) در شرایط زیر احتمال تعطیلی شعبه یک بانک خارجی در کشورما وجود خواهد داشت :

    رعایت نکردن دستورالعمل های بانک مرکزی
    به تقاضایی بانک خارجی حاکی بر تعطیلی شعبه خود
    در زمان عدم فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی
    در زمان کسب بانک مرکزی به درست نبودن اطلاعات تسلیم شده به وسیله ی بانک خارجی

همین طور ماده ۱۲ آیین نامه نام برده تنطیم می گردد :
” بانک خارجی نمی تواند پیش از اجرای وظایف شعبه خود در برابر بستانکاران و دیگر مشتریان در کشور ما، نسبت به تعطیلی ( انحلال ) شعبه مبادرت نماید.

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت درالزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران را براز بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.

   


انتخاب متصدیان تصفیه

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |انتخاب متصدیان تصفیه به چه صورت است ؟

موسسه حقوقی کریم خان در باب انتخاب متصدیان تصفیه توضیحاتی را ارائه می دهد:

تصفیه موسسه ها به معنی گردآوری سرمایه شرکت و اجرای ضمانت ها و تقسیم بندی آن میان اشخاص ذینفع.براساس ماده ۲۰۷ درخصوص مسئولیت های متصدیان تصفیه تعیین نموده است که : ” پایان امور جاری و انجام ضمانت ها و وصول طلب ها و تقسیم بندی سرمایه شرکت .”

انتخاب متصدیان تصفیه

کار تصفیه در حقیقت سر وسامان دادن فعالیت های جاری و عقب افتاده شرکت ، ادای مقروضات ، اجرای تعهدات ، وصول طلب ها و تقسیم بندی سرمایه شرکت میان شریکان می باشد.
نحوه تعیین متصدیان امور تصفیه

    مطابق اساسنامه

احتمال دارد اساسنامه شرکت در این امور بیاناتی را ارائه کرده باشد،چنانچه قوانین اساسنامه تناقضی با قوانین نداشته باشد، براساس آن اعمال می گردد.

    در شرکت های با مسئولیت محدود

در موسسه های تضامنی ، نسبی و مختلط که همه یا برخی از عضوهای آن مسئولیت محدودی ندارند) البته امور تصفیه یا به وسیله مدیران شرکت صورت می گیرد یا توسط افراد تعیین شده از سوی مدیران . اما دیگر شریکان می توانند امور تصفیه را بررسی نمایند.

     در سایر شرکت ها

در باب دیگر شرکت ها ( سهامی ، مسئولیت محدود و تعاونی ) امور تصفیه بردوش مدیران شرکت پیش از متلاشی شدن می باشد . به جزاینکه براساس اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت مراحل دیگری تعیین گشته است.
وظایف مدیران تصفیه

      ۱٫ حل و فصل امور جاری

احتمال دارد در موعد زندگی شرکت ، فعالیت هایی صورت گرفته که همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است. به طور مثال تاسیساتی ایجاد شده که به پایان نرسیده اند یا قراردادهای مرتبط به خرید و فروش و اجرای خدمات که خاتمه نیافته اند.بنابراین برحسب معمول این فعالیت ها میبایست خاتمه یابد تا مضرراتی به شرکت وارد نگردد.

     ۲٫ اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها

غرض از انجام تعهدات این است که شرکت براساس قانون ، قرارداد تعهداتی در برابر دیگران بردوش دارد و هنوز اجرا نگشته است. به هرحال هیئت تصفیه یا مدیر تصفیه میبایست اوضاع کارمندان شرکت را از بابت تصفیه حقوق آن ها معین نماید.

چنانچه درخصوص کالایی ضمانت تحویل صورت گیرد براساس قرارداد تجارت میبایست آن تعهدات اجرا گردد ، به طور مثال هزار جعبه چای خریداری شده و اگر چه در قوانین اشاره ای به آن نشده ولی میبایست صندوق های خالی را پس دهیم . البته تعهدات مالی مانند پرداخت برواتی که زمان آن فرا نرسیده، یا سفته هایی که موعد آن نشده و … را پرداخت نماید.

     ۳٫ وصول مطالبات

احتمال دارد شرکت طلب هایی به اشکال مختلف از افراد را دارا باشد که مدیر تصفیه می بایست این طلب ها را با درنظرگرفتن صلاح و منافع شرکت وصول نماید.

    ۴٫ تقسیم دارایی شرکت

بعد از وصول طلب ها و ادای بدهی های شرکت ، سرمایه باقیمانده میان شریکان باتوجه به سهم الشرکه آن ها تقسیم بندی می گردد و چنانچه به یکی از شریکان دسترسی نداشته باشد سهم او، در حساب مخصوص او به نام خودش در بانک به امانت گذاشته می شود تا هر زمان که صاحب آن ، یا وکیل او رجوع نماید به او داده شود.

    ۵٫ اقدامات قضایی

مدیر تصفیه مانند وکیل شرکت می باشد و می بایست تمامی فعالیت های لازم جهت تهیه حقوق عضوهای شرکت درشرف تصفیه انجام نماید. مگر اینکه چنانچه کوتاهی از او ایجاد شود ، دربرابر ضررها مسئول می باشد.

   ۶٫ اعلان آگهی

تقسیم بندی سرمایه شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود و تعاونی زمانی صورت می گیرد که در گذشته سه بار در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اطلاع و از زمان نشر نخستین آگهی در روزنامه رسمی یک سال گذشته باشد مگر اینکه مسئولان تصفیه خسارت بستانکاران باشند که به طلب خود نرسیده باشند.

بسمه تعالی
نمونه جلسه هیئت تصفیه
جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی ……………. در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ …………. در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
آقای ………………………….. به شماره ملی……………. به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم ………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جلسه در ساعت…………. خاتمه یافت و به آقای ………………………….. احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

موسسه حقوقی کریم خان ، عرضه ی خدمات برتر، مشتری مداری و رضایت مشتریان از افتخارات درخشان مجموعه ی ما می باشد. این موسسه در زمینه انتخاب متصدیان تصفیه شما را یاری می نمایند.

   


انتقال سهم در شرکت تضامنی

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

شرکت تضامنی شرکتی می باشد که جهت اجرای فعالیت های تجاری میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تاسیس می گردد . چنانچه سرمایه شرکت جهت پرداخت کلیه بدهی ها کفایت نکند هر کدام از شریکان موظف به ادای همه بدهی های شرکت می باشند . هر قراردادی که مغایر با این بیانات میان شریکان بسته شود در برابر اشخاص ثالث لغو می گردد.

انتقال سهم در شرکت تضامنی

تضامن به معنی کفیل و ضامن می باشد . تضامن گونه ای شرکت یا تضمین است و میان چند نفر که طلبکار می باشند تاسیس می گردد و مالک حق قادر است کلیه حقوق خود را از هر کدام از آن ها دریافت نماید . در این نوع از شرکت ها دو ویژگی مورد توجه قرار می گیرد :

    محدوده وظایف شریکا از اندازه دارایی آن ها بالاتر می رود .
    چنانچه شرکت های تضامنی نتوانند مقروضات خود را ادا نمایند ، در این صورت شریکان مجبور به پرداخت بدهکاری های شرکت از سرمایه شخصی خود می باشند.

شایان ذکر است که در شرکت های تضامنی تمامی افراد خواه در اجرای معاملات به صورت شخصی دخالت داشته باشند یا نداشته باشند در برابر تعهدات شرکت مسئول می باشند.
در ادامه مقاله به ارزیابی نحوه نقل و انتقال در سهام شرکت تضامنی می پردازیم.
انتقال سهم در شرکت تضامنی

ماده ۱۲۳ قانون تجارت درباره انتقال سهام شرکت توضیح می دهد که:” در شرکت تضامنی هیچ کدام از شریکان توانایی انتقال سهم خود را به دیگری ندارند به جز رضایت کلیه شریکان “

در شرکت های سهامی عام و خاص سهام شریکان با واگذاری به گونه فشرده و سهام بی نام در دفاتر سهام بانام و در شرکت با مسئولیت محدود این واگذاری سهام شریکان با توافق شریکان صورت می گیرد. ولی درباره شرکت های تضامنی که جزء شرکت های شخصی به شمار می رود، آیین گذار حکم دیگری را بیان نموده است که واگذاری سهام خود را از طریق همکاری در شرکت به سایرین تنها با توافق کلیه شریکان جایز می داند .

از نظر دانشمندان حقوق تجارت طبق قوانین ماده ۱۲۳ قانون تجارت که از مقررات فرمانی می باشد و هر نوع قرارداد مغایر با آن بی ارزش است.آنچه این ماده بیان می کند ایناست که غرض از واگذاری سهم به معنی واگذاری سهم به صورت ارادی است ولی به واگذاری به گونه قهری اشارتی ندارد ،بنابراین واگذاری سهم را به دو صورت ارزیابی می نماییم :
انتقال ارادی

با توجه به مباحث پیشین، شرکت های اشخاص شرکت هایی می باشند که شخصیت شریک در آن به شدت اهمیت دارد و ارزش شرکت به اعتبار شریکان مرتبط است و سرمایه شرکت نقش بسزایی ندارد . در این نوع از شرکت ها که از طریق شناخت و روابط نزدیک و اعتمادی با یکدیگر به تاسیس آن اقدام می نمایند.

چنانچه یکی از شریکان با اجازه ای که در واگذاری سهم خود دارد ،سهم خود را به فردی دیگر که برای دیگر افراد شریک هیچ آشنایی نداشته یا رابطه نزدیک نداشته باشد باعث مخدوش شدن رابطه اولیه می شود که به این خاطر آیین گذار جهت نگهداری چنین شرکت هایی بسیار سخت گیری کرده و واگذاری ارادی همه سهم را به راضی بودن کلیه شرکان وابسته می داند. چنانچه شریکان این واگذاری را قبول کنند به این معنی است که همه ضوابط و چگونگی شریک جدید را قبول نموده اند.
انتقال قهری

انتقال قهری به معنی واگذاری سهام یکی از شریکا شرکت تضامنی بدون تصمیم او. انتقال قهری به چند گونه مختلف صورت می گیرد ،گاهی اوقات امکان دارد براساس حکم دادگاه صورت گیرد که این مورد در قوانین شریک تضامنی پیش گویی نشده است به بیانی دیگر آیین گذار از بهر بستانکار این حقوق را ایجاد نکرده که در برابر طلب خود وارد شرکت شود لیکن دریافت طلب او به نابودی شرکت بستگی دارد . گونه ای دیگر ، طوری می باشد که یکی از افراد شریک فوت کند که آن هم به راضی بودن دیگر شریکان وابسته است.

متقاضیان گرامی ، می توانند سوالات خود را درباره انتقال سهم در شرکت تضامنی از طریق موسسه حقوقی کریم خان ذیل با ما در میان بگذارند.

   


ثبت برند چیست؟

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


ثبت برند یکی از اقداماتی است که میبایست در هنگام ثبت شرکت انجام بگیرد ،در ادامه این مطلب موسسه ثبت شرکت کریم خان به توضیح اجمالی در رابطه با مفهوم برند میپردازد،برند یا نام تجاری نامیست که سبب تمایز محصولات و خدمات و شرکتها از سایر خدمات و شرکت ها می شود. به طور کلی برند یا نام تجاری به دو صورت لاتین و غیر لاتین در دنیای کسب و کار استفاده می شود.استفاده از برند به معنای استفاده از انحصار یک امتیاز از یک کالا یا خدمات خاص است این امر طوری صورت می گیرد که حق سوء استفاده یا کپی و یا حتی اعمال تحریم از آن سلب می شود.برند ها به صورت نوشته تجاری یا لوگو تایپ یا نوشته تجاری و لوگو جداگانه مورد استفاده قرار می گیرند.

ثبت برند توسط ثبت کریم خان

امروزه همگام با پیشرفت تکنولوژی روزانه افراد زیادی قصد ارائه محصولی جدید یا خدماتی ویژه دارند.این افراد تصمیم به جذب مخاطبان و مشتریان خود را از راه هایی همانند رسانه های ارتباط جمعی،تبلیغات محیطی و … دارند و پر واضح است که شرط لازمه برای ماندگاری در ذهن مخاطبین و مشتریان داشتن یک نام و یا علامت تجاری خاص و منحصر به فرد است.این نام تجاری و یا علامت تجاری به نوعی معرف اصلی افراد و شرکت های سازنده می باشد.ثبت برند به منظور ایجاد تفاوت میان افراد،محصولات و خدماتشان از یکدیگر به کار می رود و همین امر سبب می شود که رقبا با ارائه خدمات مشابه نمی توانند از زحمات صاحب برند سوءاستفاده کنند و در صورتی که افرادی این عمل را انجام دهند فردی که قبلا به ثبت برند مورد نظر پرداخته است این اجازه را دارد که با استناد بر گواهی ثبت برند به شکایت از شخص مورد نظر بپردازد.

هر شرکت یا شخصی می تواند علاوه بر به ثبت رساندن نام تجاری خود جهت شناساندن بهتر خدمات و محصولاتش به ثبت برند خود بپردازد تا با هک شدن آن بر روی محصولات و هر مکان دیگری خود را بیشتر در ذهن مخاطبان و مشتریان جای دهند.به منظور تعیین نام تجاری باید توجه داشت نام انتخاب شده توسط صاحب برند می تواند تمام و یا چند حرف از آن برگرفته از نام خاص محلی باشد و در نهایت زمانی که نام تجاری مورد نظر خود را انتخاب کرد می تواند آن را از طریق کارشناسان ثبت شرکت کریم خان به ثبت برساند و از طریق آن در بازار کسب و کار شناسایی شود.

در ادامه ثبت شرکت کریم خان، برند را از ۷ دیدگاه مورد بررسی قرار می دهد.

یک برند را می توان از هفت دیدگاه مورد توجه قرار داد :

    اقتصادی
     هویتی
    دید مصرف کننده
    شخصیت شناسی
    دید مدیریت رابطه
    اجتماعی
    فرهنگی

فرق برند و علامت تجاری چیست؟

نشان یا علامت تجاری (Trade Mark)،علامتی با رنگ،شکل،حرف،شعار،آهنگ و تصاویر خاص می باشد.این نکته را همواره باید در نظر داشته باشید که نام تجاری یا برند همواره میبایست با علامت تجاری همان محصول همخوانی داشته باشد شخصی که به ثبت برند می پردازد ، این اطمینان را دارد که شخص دیگری نمی تواند از آن نام و نشان استفاده نماید.نشان تجاری تصویری است که یک شرکت یا سازمان از خود یا محصولش، آن چنان که هست ارائه می دهد، اما برند بعنوان هویت تجاری محصول قلمداد می شود.از جمله عواملی که در شناخت کامل یک برند موثر هستند می توان به بسته بندی، نوع ارائه ی محصول، مخاطبان محصول، کیفیت آن، تبلیغات، تجربه ها و… اشاره نمود.
دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق ناشی از آن

ثبت برند یکی از مسائلی است که برای صاحبان مشاغل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دلیل این اهمیت این است که پس از ثبت برند طبق قانون ثبت علامت تجاری،شخص و یا شرکتی که اقدام به ثبت برند مذبور نموده است مجاز است که به صورت انحصاری از این برند استفاده کند،بدین معنا که از ارائه کالا یا خدمات یکسان و یا شبیه به کالا و خدمات مذبور جلوگیری بعمل آید زیرا این امر ممکن است سبب گمراهی مشتریان گردد و همچنین باعث سوء استفاده از برند ذکر شده گردد.

یکی از عواقب عدم ثبت برند این است که اگر صاحبان برند نسبت به ثبت برند خود اقدام نکنند ممکن است شرکت های رقیب از این برند برای کالای مشابه استفاده کنند و این امر منجر به اتلاف سرمایه گذاری در بازاریابی یک محصول گردد در حقیقت بدنبال این امر ممکن است مشتریان گمراه شوند و به شهرت و وجهه صاحب برند آسیبی وارد گردد.نکته ای که در این بحث حائز اهمیت است این است که واگذار کردن برند به شخص ثالث به سهولت قابل انجام است و این امر میتواند سبب افزایش منبع درآمد شخص و یا شرکت گردد و یا موجب انعقاد موافقت نامه اعطای نمایندگی فروش شود.یکی از مزایای ثبت برند را می توان استفاده از برند مشهور جهت اخذ منابع مالی و یا وام موسسات مالی دانست بخصوص این که علامت تجاری مذکور در میان مردم از شهرت خوبی نیز برخوردار باشد.
انواع برند چیست؟

برندها بر حسب چیزی که معرفی می کنند،انواع مختلفی دارند. بعضی از انواع برند را با هم مرور می کنیم:

    برند محصول: برند کردن یک محصول یا خدمت خاص.
    برند شخصی: مانند یک ورزشکار
    برند شرکتی: یک شرکت که چندین محصول یا خدمات مختلف دارد.
    برند جغرافیایی: مانند یک شهر خاص
    برند عمومی: مانند مراسم های حکومتی
    برند فرهنگی: مانند یک مراسم فرهنگی
    برند مذهبی: مانند یک مسجد یا کلیسا

اقدامات لازم جهت ثبت برند

برای ثبت برند خود می توانید مستقیما به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنید.اما این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است انجام این کار برای شما اندکی وقت گیر باشد.لازم به ذکر است که در صورتی که جهت ثبت برند از مشاورین مربوطه کمک نگیرید ممکن است لازم باشد که چندین بار برند خود را تغییر دهید که این امر ممکن است برای شما زمان گیر و هزینه بر باشد ، بنابراین بهتر است جهت ثبت برند با مشاورین موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تماس گرفته و سوالات خود را با آن ها در میان بگذارید.
قانون درباره‌ ثبت برند چه می‌گوید؟

ماده های ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون تجارت ایران، مربوط به ثبت برند و نام تجاری هستند. این فصل قانون ، «اسم تجارتی» نام دارد و در آن به کلیات ثبت یک اسم برای یک فعالیت تجاری پرداخته شده است.

علاوه بر این، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون، درباره ی ثبت علامت تجاری با جزئیات کامل صحبت شده است.
ویژگی های یک برند ایده آل

موسسه ثبت شرکت کریم خان جهت ثبت یک برند مناسب به ۷ نکته اشاره نموده است :

    ایجاد تفاوت و تمایز با ثبت برند مناسب : در ثبت برند باید به این نکته توجه داشته باشید که برند شما میبایست با برند ثبت شده توسط رقبای شما، متفاوت باشد.
    درگیری با احساس و عواطف مخاطب با ثبت برند مناسب : شما می توانید پیش از ثبت برند به این نکته توجه داشته باشید که احساسات مشتری را به وسیله برند خود تحت تاثیر قرار دهید.
    ایجاد کاریزمای برند هنگام ثبت برند : سعی کنید به ارزش هایی که مخاطبانتان به آن ها پایبندند توجه کنید.
    ایجاد فرهنگ برند با ثبت برند : به تمامی کارمندانتان یاد دهید که ارزش برندتان را بدانند و از آن استفاده کنند.
    ایجاد سیستم مدیریت برند در هنگام ثبت برند : برند شما باید همه ی نیازمندی های حوزه ی مورد نظر را پشتیبانی نماید.
    ثبت برند با توجه به تغییرات : همگام با زمانه به ثبت برند بپردازید و به علاقمندی های جدید مخاطبان خود احترام بگذارید.
    ایجاد و ثبت برند به عنوان سرمایه گذاری: همواره این را به یاد داشته باشید که ثبت برند، هزینه نیست بلکه می تواند برای صاحب برند به منزله یک سرمایه ارزشمند به حساب بیاید.

مراحل ثبت برند چیست؟

پیش از انجام ثبت برند ، می بایست اظهارنامه ثبت نام و علامت تجاری به اداره ثبت علائم تجاری تحویل داده شود که این کار در سریع ترین زمان توسط کارشناسان ثبت شرکت کریم خان صورت می پذیرد.سپس کارشناسان اداره ثبت علامت تجاری اقدام به بررسی نام و برند نموده و پس از سپری شدن مدتی اقدام به رد یا تایید برند می کنند.در صورتی که برند و نام تجاری مورد تایید قرار گرفت کارشناسان ثبت شرکت کریم خان اقدام به تکمیل مدارک نموده و چنانچه نام تجاری و برند مورد تایید اداره ثبت برند قرار نگرفت با توجه به نظراتی که کارشناسان ارائه داده اند میبایست نقص موجود در برند را رفع نمایند.پس از گذراندن مراحل فوق به منظور ثبت برند باید یک آگهی تقاضا ترتیب دهند.در این مرحله در صورتی که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی شکایتی مبنی بر تکراری بودن نام یا علامت و یا کپی برداری و سوءاستفاده از نام نداشته باشد پس از گذشت زمان قانونی ثبت برند صورت می پذیرد.برای ثبت برند در ایران ، پس از استعلام های اولیه توسط مشاوران ثبت کریم خان ، می بایست اظهارنامه شما در سامانه اداره مالکیت صنعتی ثبت شود ، پس از گذشت ۴۵ الی ۹۰ روز پس از ثبت اظهارنامه کارشناسان اداره نظر نهایی را در مورد علامت مورد نظر اعلام نموده و در صورت مورد تایید قرار گرفتن نام ، آگهی تقاضا جهت ثبت علامت در ایران صادر می شود.از زمان چاپ آگهی تقاضا در روزنامه رسمی کشور ، به مدت ۳۰ روز مهلت به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود تا در صورت داشتن اعتراض به ثبت این برند ، اعتراض خود را با ذکر مستندات به اداره مالکیت صنعتی ارائه کنند.درصورت گذشت ۳۰ روز از زمان چاپ آگهی تقاضا و عدم اعتراض نسبت به ثبت برند در ایران ، آگهی دوم (آگهی رسمی ثبت علامت) در روزنامه رسمی کشور چاپ می شود و در پایان تصدیق ۱۰ ساله برند صادر گردید و به مالک ارائه می گردد.این نکته شایان توجه است که مشاورین و کارشناسان ثبت شرکت کریم خان جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان به صورت تخصصی برند شما را استعلام می نمایند.در ادامه با ما همراه باشید تا به توضیحی اجمالی در رابطه با استعلام برند بپردازیم.
آیا پس از ثبت برند می توانیم شروع به فعالیت نماییم؟

مدیران پیش از هر چیزی در هنگام تاسیس یک مجموعه باید به ثبت برند بپردازند تا بدین ترتیب از سو استفاده غیر جلوگیری به عمل آید.اما لازم است بدانید برای شروع فعالیت تجاری ، تنها ثبت برند کافی نیست. مدیران و صاحبان مشاغل می بایست متناسب با نیاز خود اقدام به ثبت شرکت نمایند و پس از آن فعالیت تجاری خود را شروع کنند.موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان شما را در اموری از قبیل ثبت برند و ثبت شرکت یاری می نماید.
اقدامات لازم جهت تقویت برند

     گسترش: از گسترش زود هنگام کار خود جدا خودداری نمایید زیرا افزایش ناگهانی مخاطبان، سبب پراکندگی و گم شدن برند شما در میان انبوه فعالیت خواهد شد.
    اختصار: در فعالیت مربوط به برند خود، متمرکز شوید. به هر میزان که تمرکز شما بر مورد یا موارد خاصی باشد، برند شما قوی تر می شود.
    معروفیت: تا جایی که می توانید باید برند و کار خود را معروف کنید.یکی از روش های کارآمد در کسب شهرت ، این است که در کار خود «اولین» باشید.به عبارت دیگر اولین کسی باشید که این محصول را ارائه می کند ، و یا اولین کسی باشید که این محصول را به این شکل خاص معرفی می کند.
    تبلیغات: تبلیغات برای برند یکی از زیربنایی ترین اقدامات جهت تقویت برند می باشد و این تبلیغات باید به گونه ای باشد که برند مذکور به نام شما شناخته شود.

استعلام برند ثبت شده

یکی از مهم ترین مراحل ثبت برند ، استعلام برند می باشد که توسط کارشناسان ثبت شرکت کریمخان از اداره ثبت علائم تجاری مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که نام تجاری و یا برند شما مشابه با برند دیگری باشد موسسه ثبت کریم خان به شما کمک خواهد کرد تا بهترین برند و شبیه ترین برند به نام اولیه را به ثبت برسانید و اگر نام تجاری شما عنوان مشابهی نداشته باشد در کمترین مدت زمان نسبت به ثبت برند اقدامات لازم را به عمل می آورد.
مدارک لازم جهت ثبت برند

مدارک لازم برای ثبت برند توسط شخص حقیقی:

    کپی شناسنامه
    کارت ملی
    کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

مدارک لازم برای ثبت برند توسط شخص حقوقی:

    کپی شناسنامه
    کپی کارت ملی
    کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
    کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
    کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    جهت اطلاع از سایر مدارک و شرایط لازم با کارشناسان ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در خصوص مدارک لازم جهت ثبت برند به ۴ نکته اشاره می نماید:

نکته ۱ :مجوز جهت ثبت علامت تجاری در ایران می تواند پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس و یا جواز کسب و … باشد.

نکته۲: اگر نام برند لاتین باشد و یا در لغت نامه دهخدا معنایی نداشته باشد ، جهت به ثبت رساندن آن نیاز به کارت بازرگانی می باشد.

نکته ۳:جهت ثبت برند در ایران در زمینه تبلیغات نیاز به مجوز از وزارت ارشاد می باشد.

نکته۴: جهت علامت در زمینه دارویی نیازمند دریافت مجوز از وزارت بهداشت می باشد.
هزینه ثبت برند

برای اعلام هزینه نهایی ثبت یک نام و علامت تجاری ابتدا می بایست کارشناسان و متخصصان ثبت برند کریم خان نام و علامت شما را بررسی نموده و نسبت به استعلام برند اقدامات لازم را انجام دهند ، اما شما می توانید با مشاورین ثبت کریم خان تماس گرفته و به کسب اطلاعات از هزینه ثبت برند بپردازید.
ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین

بعنوان چند نمونه از مشهورترین برندها می توان به Apple ، Samsung و BMW اشاره نمود. برندهای غیر لاتین یا فارسی برندهایی هستند که به صورت فارسی در اداره مالکیت صنعتی و معنوی طی مراحلی که جزئیات آن در سایت ثبت شرکت کریم خان موجود است به ثبت می رسند.جهت ثبت برندهای فارسی میبایست مجوزی مبنی بر فعالیت مرتبط با آن نام تجاری ارائه شود.در ضمن لازم به ذکر است که نام تجاری مورد نظر باید الزاما دارای ریشه فارسی در فرهنگ لغات فارسی باشد. برندهای لاتین برندها یا نام هایی هستند که در آنها حروف لاتین به کار می رود و ملاک ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی و معنوی اخذ مجوز فعالیت مرتبط به انضمام کارت بازرگانی مرتبط می باشد.لازم به ذکر است که ثبت برند های معروف که به اسامی مشهوره شهرت یافته اند خلاف قوانین بین المللی می باشد و غیر قابل ثبت نیز هستند.
طریقه انتخاب درست برند

انتخاب نام و برند یکی از اصول اساسی در شروع یک کسب وکار جدید است.با ثبت برند درواقع قدمی جهت شناسایی محصولا و خدمات به مشتری برداشته اید.همچنین می توان از انتخاب نام تجاری بعنوان یکی از اصول مهم و اساسی در شروع کار جدید یاد کرد که باید در برگزیدن آن دقت لازم را به عمل بیاورید.نام تجاری که انتخاب می کنید باید ساده باشد تا بدین ترتیب برند شما به سهولت تلفظ شده و به خاطر سپرده شود.یکی از مهم ترین نکاتی که باید در انتخاب نام تجاری مورد توجه قرار داد این است که طریقه تلفظ برند باید با شکل نگارشی آن یکی باشد تا مشکلی در سرچ اینترنت کاربران به وجود نیاید در حقیقت یکی دیگر از ویژگی های لازم و اساسی در ثبت برند ، اینترنت پذیر بودن آن است.توجه به این نکته ضروری است که در دنیای امروز کار و تجارت زمانی شکوفا می شود که وارد اینترنت و فضای مجازی شده باشد، یافتن نامی که برای وب آشنا باشد را می توان لازمه این کار دانست.یکی از نکات دیگری که در مورد نام تجاری در وب می توان به آن اشاره داشت تبلیغات است. همانگونه که مطلع هستید یکی از قوی ترین ابزارهای بازاریابی، دنیای مجازی بر بستر وب و شبکه های اجتماعی گوشی های همراه است که کمک قابل توجهی به رونق کسب و کار می نماید.
چگونه نام تجاری مناسب ، باعث دیده شدن برند ما می شود؟

یکی از مناسب ترین راهکارها برای متفاوت بودن در بین رقبا و کانون توجه قرار گرفتن در بازار کنونی ، برگزیدن نامی ویژه و متفاوت از رقبای هم صنف می باشد.این راهکار می تواند علاوه بر تحریک حس کنجکاوی سبب شود تا مشتری نام این برند را راحت تر به خاطر بسپارد و زمانی که مشتری قصد خرید محصولی را دارد ، نامی آشنا که در ذهن دارد را انتخاب خواهد کرد.از آنجایی که تمامی تلاش ها در جهت انتخاب بهترین برند ، صرفا برای خوانایی و به خاطر سپردن توسط مشتری می باشد ، گفتنی است که برند و لوگو با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند. یکی از مهم ترین نکاتی که میبایست در ثبت برند مورد توجه قرار دهیم همخوانی برند با لوگو می باشد به صورتی که این دو کاملا با یکدیگر مرتبط باشند.لوگو در واقع تصویری است که با شنیدن نام تجاری شما در خاطر مشتری مرور می گردد ، پس باید نتیجه گرفت که لوگو های تصویری مرتبط با برند بسیار موثر واقع می شوند.البته ناگفته نماند که برند و لوگو باید با ذات کسب و کار شما ارتباط برقرار کنند و باید قدرت شما را در کار منعکس نمایند تا امکان رقابت با رقبا را داشته باشید.
ثبت برند به صورت بین المللی

یکی از نکات حائز اهمیت پس از ثبت برند در داخل ایران ، ثبت برند در جامعه بین المللی یا جامعه جهانی می باشد ، ثبت برند به صورت بین المللی به صورت ثبت در معاهدات بین المللی می باشد.
معاهدات معتبر برای ثبت برند های جهانی

معاهدات معتبر برای ثبت برند های جهانی شامل پروتکل مادرید ، معاهده لیسبون و کنوانسیون مادرید می باشد.در معاهده مادرید حدود ۸۶ کشور که شامل کشور ایران و عدم حضور کشور عراق می باشد حضور دارند.یکی از نکات مهم در خصوص ثبت بین المللی این است که اصولا تحریم ها برند یا نام تجاری را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.حتی شهر ها هم از این قاعده مستثنی نیستند.در صورتی که نام شهر در این معاهدات به ثبت رسیده باشد می تواند تحریم ها را دور بزند.تا به امروز تبریز اولین شهری است که برای ثبت برند اقدام نموده است.جهت ثبت برند به صورت بین المللی ابتدا باید برند در نقطه مبدا ثبت شود سپس به معاهده مادرید ( ثبت جهانی) ارجاع گردد.
مزایای ثبت برند

    عدم سوء استفاده از نام تجاری
    عدم کپی برداری و شبیه سازی بر طبق برند
    عدم تاثیر تحریم ها در صورت ثبت در معاهدات بین المللی (مانند معاهده مادرید)

ثبت برند می تواند به بهره وری و حاشیه امنیتی شرکت ها و ارگان ها و کارخانجات کمک شایان توجهی نماید.لازم به ذکر است که ادارات استاندارد و اداره بهداشت ، غذا ، دارو و ادارات محیط زیست برای اعطای مجوز یا پروانه از شما تقاضای برند می نمایند.داشتن یک برند و یا ثبت برند (انتخاب اسم برند) در نتیجه برند سازی می تواند در موثر بودن هدف شرکت ها و ارگان ها و محصولات در جهت ورود به بازار رقابت کمک کند و در نتیجه می تواند باعث ورود محصولات و دیگر خدمات توسط همان برند بدون پرداخت هزینه اضافی جهت ثبت برندی جدید و حضور در عرصه رقابت بدون هزینه برند سازی گردد.در ادامه ثبت شرکت کریم خان ۹ نکته مهم جهت انتخاب برند یا نام تجاری را در اختیار شما قرار می دهد.
۹ نکته برای انتخاب برند یا نام تجاری (انتخاب نام تجاری)

۱) اسامی مشهوره و معروف ثبت نمی شوند.

۲) شباهت نزدیک به ۵۰% با نام تجاری دیگر اخطار رد اظهارنامه و برگشت برند می باشد.

۳) در طبقات مصرفی و خاص نظیر طبقات مواد غذایی ، آشامیدنی ، سلولزی لوازم خانگی و ایمنی ، آرایش و بهداشتی انتخاب و ثبت برند بسیار مشکل و دارای محدودیت انتخاب نام به دلیل تشابه می باشد.

۴) استفاده از نام های مختلط و نام های چند سیلابه به شرط نبودن عین شباهت یکی از سیلاب ها ثبت علامت در طبقات خاص (شلوغ) را راحت تر خواهد کرد.

۵) برای انتخاب لوگو یا انتخاب لوگوتایپ از طرح های ساده و قابل فهم و در عین حال قابل فهم استفاده شود.

۶) استفاده از نام مناطق جغرافیایی در کنار نام تجاری غیر قابل ثبت می باشد. (ثبت نقطه جغرافیایی)

۷) ثبت علامت تجاری به صورت حقیقی و حقوقی و فارسی و لاتین صورت می پذیرد

۸) اسامی غیر اسلامی و غیر معقول شامل اخطار شئونات اسلامی خواهند شد.

۹) برخی از برند ها حتی پس از ثبت قابلیت ابطال و بازگشت دارند که دارای شرایط متفاوتی می باشند که یکی از آنها ثبت برندی شبیه یا نزدیک به برندی مشهور می باشد. که توسط صاحبان آن برند قابل شناسایی و برگشت می باشد.

لازم به ذکر است که جهت ثبت علامت تجاری و داشتن اطلاعات درست و حتی گرفتن مشاوره کامل می توانید از مشاوره رایگان مشاوران ثبت برند کریم خان بهره ببرید.
مدت اعتبار قانونی برند به ثبت رسیده

پس از ارائه اظهارنامه ثبت ، صاحبان برند مهلت دارند تا پس از ۱۰ سال به تمدید برند خود بپردازند که در این مورد لازم به ذکر است که مدت زمان مذکور که تمدید این برند مستلزم پرداخت مبلغی معین می باشد.همچنین باید به این نکته توجه کنید که پس از پایان دوره یک مهلت ارفاقی ۶ ماهه برای پرداخت هزینه تمدید و واریز جریمه تاخیر به صاحبان برند داده می شود.
اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

بر اساس ماده ۳۷ قانون هر ذی‌نفع می‌تواند حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌،اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید.در این صورت :

    اداره مالكیت صنعتی کپی اعتراض‌ نامه را به متقاضی ارائه نموده و طی یک مهلت ۲۰ روزه این فرصت را به متقاضی بدهد تا نظر خود را اعلام نماید.همچنین متقاضی می تواند یادداشتی به انضمام استدلال به اداره ذکر شده بفرستد در غیر این صورت اظهانامه وی رد خواهد شد.
    در صورتی که متقاضی یادداشت متقابلی ارسال نماید، اداره مالكیت صنعتی کپی آن را به معترض ارائه می دهد و با توجه به نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم به ثبت یا رد علامت می گیرد.

براساس ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی هر شخصی كه نسبت به تقاضای ثبت علامت معترض باشد باید طی مهلت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون به مرجع ثبت ارائه دهد.پس از به ثبت رسیدن اعتراض نامه،نسخه دوم این اعتراض نامه با تاریخ و شماره وصول به شخص معترض بازگردانده می شود.اعتراض نامه میبایست به انضمام دلایل و مدارک استنادی و همچنین رسید واریز هزینه رسیدگی به اعتراض ارائه گردد.در صورتی که بعد از بررسی نمودن اعتراض نامه و مدارک آن نیاز به تکمیل مدارک باشد مرجع ثبت طی مهلتی ۳۰ روزه برای رفع نواقص را مطالبه می نماید.در غیر این صورت،اعتراض‌نامه لغو می گردد.
تبصره – مهلت‌ رفع نقص برای اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند ۶۰ روز می‌باشد.

زمانی که شخص به حق مالکیت خود نسبت به علامت تجاری اعتراض می کند در صورتی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت و آگهی ارائه شده باشد ، اگر برند مذکور پیش از این به نام او ثبت نشده باشد شخص معترض می بایست براساس قانون و آیین نامه تقاضای ثبت را به عمل بیاورد و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و کلیه مخارج مربوطه را پرداخت نماید.براساس ماده ۱۲۴ این آیین نامه مرجع ثبت میبایست ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت اعتراض،نسخه ای از اعتراض نامه را به همراه کپی مدارک دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی می بایست ۲۰ روز پس از تاریخ اعتراض نامه،اعتراض را به مرجع ثبت ارائه دهد.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی به صورت کتبی به اعتراض شخص معترض اعتراف کند برند مورد نظر او به ثبت نخواهد رسید و تمامی مراتب به صورت کتبی به شخص معترض ابلاغ می گردد تا در صورت عدم ثبت برند وی طبق اظهارنامه ای که با اعتراض ارائه نموده است برند مذکور را ثبت نماید.چنانچه متقاضی برند به اعتراض صاحب اصلی برند اعتراف نکرد مرجع ثبت طی ۱۰ روز اقدام به اعلام مراتب به شخص معترض نماید.همین روند در زمان های دیگری نیز باید رعایت شود كه اعتراض صاحب برند برای حقوق و مسائلی غیر از مالکیت است و اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت ارائه شده اما به ثبت نرسید است ، مگر اینكه علامت مذبور به صورت قانونی قابل ثبت نشده باشد.

در این مورد نیاز نیست اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت ارائه گردد.تصمیم كمیسیون براساس ماده ۱۷۲ آیین‌نامه مذکور قابل اعتراض در دادگاه صالح تعیین شده در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱– چنانچه كه اظهارنامه ارائه شده به هر دلیلی منجر به ثبت برند نشود وجوه پرداخت شده از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه اعتراض در کمیسیون رد شد هزینه رسیدگی به اعتراض،قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه معترض در ایران اقامت نداشته باشد،‌مهلت‌های ذکر شده در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.
قدم نهایی در ثبت برند

پس از به سرانجام رساندن ثبت برند ، یکی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که برای حفظ حق قانونی برند به ثبت رسیده خود تلاش کنید و از هر گونه استفاده غیر قانونی از برندتان جلوگیری بعمل بیاورید.در صورتی که کسی قصد داشته باشد از برند ثبت شده توسط شما استفاده نماید میبایست مبلغ قابل توجهی بپردازد تا بتواند از نام و نشانی که شما در جهت موفقیتش برنامه ریزی کردید و مبالغی را هزینه کردید ، استفاده کند.بنابراین اطلاع از قوانین صحیح استفاده و نگهداری برند و مسائل آن نیز بخش مهم پس از ثبت برند است که نیازمند همراهی یک کارشناس و وکیل زبده در امور ثبت نام و علامت تجاری می باشد.تیم تخصصی ثبت برند موسسه ثبت شرکت کریم خان در کلیه مراحل ثبت برند در کنار شما بوده و کلیه امور مربوطه را با کمترین هزینه و زمان به انجام خواهند رسانید.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند برند مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید ، ثبت شرکت کریمخان تمامی امکانات لازم جهت ثبت برند را در کمترین زمان برای شما مهیا می سازد.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic